برگزاری دوره قانون مناقصات دستگاه های اجرایی استان درجنوب استان کرمان
روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي جنوب كرمان
1396/05/25
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب استان امروز در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به مصوبات کمیته آموزش شورای فنی و در راستای سطح آگاهی و اطلاعات فنی کارشناسان مرتبط با امور فنی دستگاه های اجرایی ،پیمانکاران و مشاوران دوره آموزشی با عنوان مباحث مطرح در خصوص قانون برگزاری مناقصات در جیرفت برگزار شد.
 مسعود جمیلی افزود: این دوره آموزشی  با همکاری سه جانبه مدیریت نظام فنی و اجرایی سازمان نظام مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان ،اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب استان و جهاد دانشگاهی برگزار شدودرآن کارشناسان مربوط به امور فنی دستگاه های اجرایی استان شرکت کردند. مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب استان با مهم برشمردن جایگاه آموزش و کسب مهارت های لازم در زمینه برگزاری مناقصات و مزایده ها، گفت:این گونه دوره ها سبب خواهد شد تا کارشناسان در زمینه قوانین وراهکارهای حوزه مناقصات و مزایده ها اطلاعات به روزی را کسب و در جهت اجرای قانون اقدام کنند. وی بیان کرد:اساتید در این دوره مباحثی از جمله فرآیند برگزاری مناقصات کوچک، متوسط و بزرگ در دستگاه های دولتی، نحوه ارزیابی کیفی مناقصه گران و تهیه فهرست کوتاه، چگونگی انتخاب مشاور و خرید خدمات مشاور، شرایط و نحوه برگزاری مناقصات محدود و نحوه تهیه فهرست مناقصه گران ذيصلاح ، تفاوت های مناقصه عمومی و مناقصه محدود و فرآیند رسیدگی به شکایات مناقصه گران در قوانین و مقررات را مطرح و شرایط و فضای حاکم بر اجرای مناقصات را با ارائه نمونه هایی تبیین نمود. جمیلی از همکاری دوجانبه اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب استان و جهاد دانشگاهی جیرفت برای برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان این ادره کل خبر داد وگفت: زمینه سازی و هزینه برای آموزش کارکنان سبب ارتقای سطح آگاهی و كاهش مشکلات و اشتباهات در حوزه اداری خواهد شد .
http://www.rmto.ir/news/_w/3ff8014879a04857bae86759859e3876_JPG.jpg
http://www.rmto.ir/news/_w/a025bc9f6aa94647b59e95231f3628cb._JPG_JPG.jpg
پرینت خبر Convert to PDF