گام نخست جهت رفع 115 نقطه حادثه خيز جاده اي استان كرمان برداشته شد
روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان كرمان
1397/02/13
طرح ارتقاء ايمني فيزيكي نقاط حادثه خيز و پرتصادف راههاي مواصلاتي استان كرمان بصورت تحليل و بررسي دقيق توسط شركت مهندسين مشاور از سال گذشته آغاز گرديد و در اين تحليل از مجموع 115 نقطه تعداد 6 نقطه پرتصادف و 109 نقطه نيز داراي تصادف تشخيص داده شد.
مدير كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان اعلام كرد گام نخست جهت رفع 115 نقطه حادثه خيز جاده اي استان كرمان برداشته شد طرح ارتقاء ايمني فيزيكي نقاط حادثه خيز و پرتصادف راههاي مواصلاتي استان كرمان بصورت تحليل و بررسي دقيق توسط شركت مهندسين مشاور از سال گذشته آغاز گرديد و در اين تحليل از مجموع 115 نقطه تعداد 6 نقطه پرتصادف و 109 نقطه نيز داراي تصادف تشخيص داده شد. خداداد مقبلي مدير كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان با بيان اين مطلب گفت: به منظور ايمن سازي فيزيكي راههاي مواصلاتي استان، با پيگيري هاي به عمل آمده وحمايت سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي كشور، شركت مهندسين مشاور فني ضمن بازديد از تمامي نقاط حادثه خيز استان با جمع آوري اطلاعات و تهيه مستندات مورد نياز وهمچنين تجزيه وتحليل اطلاعات از لحاظ فني ، گام نخست در راستاي حذف تدريجي نقاط حادثه خيز استان برداشته شد. مقبلي افزود: بدون شک راه و وضعيت هندسي و فني آن به عنوان يکي از ارکان ترافيک نقش مهمي در وقوع تصادفات دارد. اصلاح يا حذف نقاط تصادف خيز تاثير بسزايي در ارتقاي ايمني و کاهش حوادث ترافيکي و کاهش خسارات و ضايعات دارند، لذا جهت بررسي دقيق تر و نهايي شدن طرح، به مدت سه روز نشست هاي تخصصي با حضور كارشناسان راهداري و پليس راه استان و شركت مشاور جزء به جزء نقاط حادثه خيز از لحاظ موقعيت مكاني اشكالات هندسي راههاو... مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد. وي تصريح كرد: پس از اعمال نظرات كارشناسان، طرح نهايي و ميزان برآورد ريالي هر نقطه تهيه ، جهت دريافت بودجه و اعتبارات لازم براي رفع نقاط حادثه خيز هر محور به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور ارائه مي شود تا ساير مراحل بعدي انجام كار در راستاي رفع نقاط مذكور انجام شود.
http://www.rmto.ir/news1396/_w/d5a62d727349454e906e9551e30c1164_JPG.jpg
http://www.rmto.ir/news1396/_w/d00fcacf00d34a64ac7c1ca60f54e9f9_JPG.jpg
پرینت خبر Convert to PDF