انجام 500 كيلومتر شيب شيرواني شانه خاكي جاده هاي استان در سال گذشته
روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان كرمان
1397/02/13
عمليات شانه سازي و اصلاح شيب شيرواني 500 كيلومتر از محورهاي برون شهري استان كرمان با استفاده از توان فني بخش راهداري استان طي سال گذشته انجام شد و با توجه به تاثير مثبتي كه در ارتقاي سطح ايمني راهها داشته است در سالجاري نيزبا جديت بيشتري انجام خواهد شد.
مدير كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان اعلام كرد انجام 500 كيلومتر شيب شيرواني شانه خاكي جاده هاي استان در سال گذشته عمليات شانه سازي و اصلاح شيب شيرواني 500 كيلومتر از محورهاي برون شهري استان كرمان با استفاده از توان فني بخش راهداري استان طي سال گذشته انجام شد و با توجه به تاثير مثبتي كه در ارتقاي سطح ايمني راهها داشته است در سالجاري نيزبا جديت بيشتري انجام خواهد شد. خداداد مقبلي مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان با اعلام اين خبر گفت: اصلاح شيب شيرواني يكي از فعاليت هاي فيزيكي است كه در جهت ارتقاء سطح ايمني تردد در جاده ها انجام مي شود. مقبلي افزود: اين اقدام تاثير فوق العاده اي در كاهش سوانح جاده اي بويژه واژگوني خودروها هنگام خواب آلودگي و يا هر دليل ديگري كه باعث خروج خودروها از جاده مي شود خواهد داشت. مقبلي تصريح كرد: اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان طي يكسال گذشته اصلاح شيب شيرواني در محورهاي اصلي و پرتصادف را در دستور كار خود قرار داده كه محور كرمان- بم از جمله اين محورها بوده و موجب كاهش چشمگير واژگوني و در نتيجه كاهش تلفات انساني ناشي از واژگوني گرديده است. مقبلي با اشاره به اين مطلب كه: برنامه ريزي جهت انجام 600 كيلومتر شيب شيرواني در محور هاي اصلي استان را در طي سالجاري در دستور كار خود قرار داده ايم افزود: به منظور شناسايي بيشتر نقاط قوت و ضعف راههاي استان، شماره پيامكي 10000341 آماده دريافت نظرات مردمي در زمينه مسائل مرتبط با راهداري و حمل و نقل جاده اي است و هم استاني هاي گرامي مي توانند از اين طريق ياريگر ما در جهت اصلاح راههاي مواصلاتي استان باشند.
http://www.rmto.ir/news1396/_w/5fc378260c2e40cd8be46edd948b3109_JPG.jpg
http://www.rmto.ir/news1396/_w/15d357ba9cce457ca13dde0c601fd87b_JPG.jpg
http://www.rmto.ir/news1396/_w/acd763d8b3f34b37b8cc2bdaa493b418_JPG.jpg
پرینت خبر Convert to PDF