12 هزارنفر- ساعت دوره آموزشی ويژه کارکنان راهداری و حمل و نقل استان در سال96
روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان كرمان
1397/02/13
حدود 12 هزارنفر - ساعت دوره آموزشی تخصصی و عمومی ویژه کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان درسال 96 برگزار گردید که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 80 درصد افزايش داشته است.
خداداد مقبلی مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان با اعلام این خبر گفت: در سال گذشته 3هزارو500 نفر- ساعت دوره آموزشی ویژه مدیران دستگاه و حدود 8 هزارو 500نفر ساعت ویژه کارمندان با هماهنگی مرکز آموزشی و پژوهش استانداری و مطابق با برنامه آموزشی مصوب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور انجام و شرکت کنندگان گواهینامه پایان دوره را اخذ نموده اند. مقبلي افزود: آموزش يكي از اركان توسعه سازمانى محسوب شده كه سازندگى ، بهبود واداره موفق تر امور سازماني را به همراه دارد، نتيجه ى آموزش و فراگيري دوره هاي عمومي و تخصصي مديران وكارمندان توام با كارايى و ثمر بخشى بالاتر خواهد بود. آموزش همواره وسيله اى مطمئن براى بهبود كيفيت عملكرد و حل مشكلات سازمان است و فقدان آن يكى از مسائل اساسى و حاد هر سازمانى به شماره مي رود. مقبلي تصريح كرد:علاوه بر كاركنان، آموزش بخش حمل ونقل ويژه شاغلين اين بخش اعم از رانندگان حرفه اي برون شهري، شركتهاي حمل ونقل كالا و مسافر جاده اي، آموزش هاي پنجگانه ويژه مناطق روستايي حاشيه راه ها، در سطح گسترده اي با هدف ارتقاي فرهنگ ترافيك و به منظور به حد اقل رساندن سوانح و تلفات جاده اي توسط كارشناسان اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان نيز با جديت در حال انجام است.
http://www.rmto.ir/news1396/_w/5fbe969f15d2425cb1787ce6b138e329_JPG.jpg
http://www.rmto.ir/news1396/_w/452b120c41734d4287388dd7be2dd900_JPG.jpg
پرینت خبر Convert to PDF