رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب استان کرمان خبر داد: جریمه 14 شرکت حمل ونقل بار و غیر فعال شدن فعالیت 2شرکت در جنوب استان کرمان
روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي جنوب كرمان
1397/03/09
رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب استان کرمان خبر داد: جریمه 14 شرکت حمل ونقل بار و غیر فعال شدن فعالیت 2شرکت در جنوب استان کرمان به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب استان کرمان با هدف رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسه های حمل و نقل بار در جنوب استان کرمان کمیسیون ماده ۱۲ در محل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان تشکیل شد.
در این جلسه که با حضور معاون حمل و نقل ، رئیس اداره کالا این اداره کل و همچنین روسای انجمن های صنفی ، شرکت ها و موسسه های حمل بار برگزار شد به تخلفات رسیده به این کمیسیون رسیدگی شد. رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان در حاشیه برگزاری این کمیسیون گفت : در این کمیسیون به تخلفات ۱۶ شرکت از ۱۰۶ شرکت و موسسه ی حمل و نقل بار رسیدگی شد که عمده تخلف های صورت گرفته صدور بارنامه و کرایه خارج از نرخ مصوب می کردنند بود . شهداد نژاد افزود:در این کمیبسیون رأی علیه ۱۴ شرکت متخلف صادر و 2شرکت حمل ونقلی هم غیرفعال شدند. مجتبی محمودی معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب استان کرمان گفت: شرکت ها و موسسه های حمل بار موظف به صدور بارنامه براساس نرخ کرایه مصوب انجمن های صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالا می باشند. مجتبی محمودی از مردم و رانندگان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف می توانند موارد را به ادارات راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستانها و یا از طریق سامانه 1000141141141اطلاع دهند تا با توجه به مستندات موجود کارشناسان این حوزه نسبت به بررسی موضوع و در صورت محرز بودن تخلف پرونده شرکت متخلف را به کمیسون ماده 12 ارجا دهند. گفتنی است کمیسیون ماده 12 برای رسیدگی به تخلفات شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل جاده‌ای برون شهری با حضور مدیر کل اداره کل راهداری و حمل و نقل ، معاون حمل و نقل ، روسای ادارات کالا و مسافر ، روسای انجمن صنفی مربوطه و دبیر کمیسیون ماده 12 تشکیل می‌شود.
http://www.rmto.ir/news1396/_w/3b934a6e47d742e4ad31de8b8b7303e0_JPG.jpg
پرینت خبر Convert to PDF