راه اندازی سریع

روتیتر: در سه ماه نخست سال جاری
رسیدگی به 19 پرونده تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقلی استان البرز
روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان البرز
1397/05/08
به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان البرز، غلامرضا موحدی نائینی ، رئیس اداره حقوقی این اداره کل با اعلام این خبر، افزود: در طی 3 ماه سال جاری ، 2 جلسه کمیسیون ماده 12 استانی برگزار و طی آن به تخلفات 19 شرکت حمل و نقلي مستقر در استان البرز، مشتمل بر6 شركت حمل و نقل داخلی كالا و13 شركت حمل و نقل مسافر رسيدگي شد. موحدی نائینی درخصوص آراي صادره در اين جلسات گفت: با توجه به میزان صلاحیت های تفویضی به استان، در مجموع 6 مورد جریمه نقدی2 مورد تذکر کتبی و 11 مورد برائت برای شرکت ها صادر شد.
وی افزود: تخلفات شركتهاي حمل و نقل مسافر شامل: جذب مسافر از روش های غیر متعارف، برخورد نامناسب راننده، صدور صورت وضعیت و برقراری سرویس برای وسیله نقلیه دارای نقص فنی، صدور صورت وضعیت برای راننده فاقد مدارک معتبر و ... بوده است، که در جلسات کمیسیون به آنها رسیدگی و احکام مربوطه صادر شده است.
رئیس اداره حقوقی راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در خصوص تخلفات انجام شده در بخش حمل ونقل کالا نیز گفت: صدور بارنامه برای وسیله نقلیه فاقد کارت معاینه فنی و وسایل ایمنی، عدم رعایت ضوابط حمل محمولات ترافیکی از جمله تخلفات انجام شده از سوی شرکت های حمل ونقل کالا بوده است.
وی با تاکید بر اهمیت ارتقای سطح خدمات قابل ارائه به کاربران بخش حمل ونقل جاده ای و رضایت آنها افزود: این اداره کل نظارت مستمر بر فعالیت های بخش حمل و نقل جاده ای برون شهری دارد و راه های ارتباطی گسترده ای را با مخاطبان این بخش ایجاد کرده است تا بتواند نظرها، پیشنهادها و شکایت های افراد را دریافت و به آن ها رسیدگی نماید، در همین راستا در سال گذشته نیز در جلسات کمیسیون های رسیدگی به تخلفات بخش حمل و نقل جاده ای استان موضوع مواد 11 و 12 به تخلفات 82 شرکت حمل و نقلی و196راننده شاغل در این بخش رسیدگی و احکام مربوطه صادر شد.
شایان ذکر است که تخلفات مربوط به شرکت ها و موسسات حمل ونقلی در کمیسیون ماده 12 آئین نامه اجرائی تبصره (1) ذیل ماده (31) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی و نیز تخلفات رانندگان در کمیسیون موضوع ماده 11 دستورالعمل نحوه صدور، تمدید، تعویض و المثنی برگ فعالیت رانندگان حرفه ای بخش حمل و نقل جاده ای با حضور نماینده صنف مربوطه، رئیس اداره حقوقی و مدیر کل و احکام مربوطه صادر می شود.
http://www.rmto.ir/news1396/_w/eaca7681f4ed48fd8a42777f2228c11f_JPG.jpg
پرینت خبر Convert to PDF