جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز زمینه ساز ایمنی عبور و مرور در محورهای ارتباطی است
روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي جنوب كرمان
1397/09/11
حمید رضایی معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان در نشست آموزشی مسائل حقوقی و حریم راه گفت: این دوره آموزشی با پیگیری اداره حقوقی و با حضور معاون امور راهداری دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور برگزار شد.
وی افزود: در این دوره آموزشی با توجه به ضرورت حفاظت از حریم راه ها بعنوان سرمایه ملی موارد قانونی، برخورد با متخلفان و جلوگیری از سوء استفاده از حریم راه به شرکت کنندگان آموزش داده شد.
حمید رضایی گفت: ساخت و ساز غیر مجاز در حریم راه ها یکی از عوامل تاثیر گذار در بروز سوانح و تلفات انسانی حاصل از تصادفات رانندگی محسوب می شود که جلوگیری از این ساخت و سازها زمینه ساز سلامتی و ایمنی عبور و مرور در محورهای ارتباطی است.
وی افزود: هر مرجعی مجاز نیست اقدام به صدور مجوز برای احداث تاسیسات در حریم راه ها نماید، چرا که منجر به کاهش ایمنی تردد درجاده‌ها شده و برای کاربران جاده‌ای، سوانح خطرناکی را در پی خواهد داشت.
وی انجام هرگونه ساخت و ساز و ایجاد تاسیسات در حریم راه را منوط به کسب مجوز از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان عنوان کرد .
نشست آموزشی مسائل حقوقی راه و حریم راه در ادره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب کرمان با حضور معاون امور راهداری دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، روسا و کارشناسان ادارات شهرستان های کرمان جنوب برگزار شد.
http://rmto.ir/news1396/_w/9fd32e5e04e0412ebe278268ef40280e_JPG.jpg
http://rmto.ir/news1396/_w/0b32db6b441b4055b8e4d9f955154b0e_JPG.jpg
http://rmto.ir/news1396/_w/5088e681f86d437692c2b7902762d557_JPG.jpg
پرینت خبر Convert to PDF