برگزاري ۴هزار و ۵۰۰ نفر-ساعت دوره ی آموزشی برای کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان
روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان خوزستان
1397/10/04
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان ۴هزار و ۵۰۰ نفر-ساعت دوره ی آموزشی برای کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان در سالن جلسات برگزار شد.این دوره های آموزشی شامل توجیهی بدو خدمت،ارتباطات سازمانی و آموزش الکترونیکی برای ۲۱۰ نفر از کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در سالن جلسات برگزار گردید. هدف از برگزاری دوره توجیهی بدو خدمت، آشنا ساختن كاركنان با اهداف و وظايف سازماني محل خدمت آن‌ها، قوانين و مقررات استخدامي، حقوق فردي و شغلي، ارزش‌هاي سازماني و... بود كه بنابر اعلام برگزاركنندگان، اين امر تا حد مطلوبي محقق شد. همچنین در دوره های ارتباطات سازمانی و آموزش الکترونیکی نیز موضوعاتی همچون ارکان سازمان، مدیریت رفتار، مراحل و سطوح تغییر، بهره وری از امکانات پیشرفته تر ، امکان ارائه اطلاعات و داده ها را با کیفیت بهتر و بالاترمیسر می سازد مطرح و آموزش داده شد.
پرینت خبر Convert to PDF