رسيدگي به تخلف شركتهاي حمل و نقل كالا و مسافر ايلام
روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان ايلام
1397/10/17
در 9 ماهه سالجاری به تخلفات 131 شركت حمل و نقل بار و مسافر در كميسيون ماده 12 استاني رسيدگي شد. دلخواه مديركل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ايلام با بيان اين مطلب اظهار داشت : در اين خصوص پس از تحقيقات مقدماتي و مستندات و اخذ دفاع توسط مديران شركت‌ها از مجموع 131 پرونده اي كه مورد رسيدگي قرار گرفت، به 65 شركت حمل و نقل تذكر کتبی داده شد ،65 پرونده برائت شدند و يك مورد هم قطع خدمات یک ماهه و درج در پرونده شد ند.
وي افزود : همچنين در كميسيون ماده 11 تخلف رانندگان 37 تخلف رانندگي ثبت شد که از این تعداد به33 مورد تذکر کتبی داده شد،2مورد برائت شدند و 2 مورد به قطع خدمات یک ماهه کارت هوشمند اعمال قانون شد . وی افزود: عمده تخلفاتی که شرکت ها مرتکب شده اند عبارت از : رعايت نكردن حقوق مسافران و رانندگان توسط شركتها مسافري . عدم حضور مدير فني در محل شركت، عدم ساخت ساز و نبود امكانات در شركت هاي باربري ، صدور صورت وضعيت يا بارنامه برای خودروهای فاقد تجهيزات ايمني، تردد در مسيري خارج از پروانه عبور، اضافه تناژ، مغايرت بار با محموله مندرج در بارنامه و صدور صورت وضعيت فاقد دفتر چه ثبت ساعت بوده است.
http://rmto.ir/news1396/_w/006d6f638d4544e4b9c2de2f865e4b9d_JPG.jpg
پرینت خبر Convert to PDF