اطلاعيه
روابط عمومي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي
1398/02/08
نظر به اينكه پروژه پرداخت الكترونيكي عوارض آزادراه‌هاي كشور، سامانه (آني‌رو) از طريق معاونت ساخت و توسعه آزادراه‌هاي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ونقل كشور،  و از سوي شركت مجري طرح به انجام رسيده است كه به صورت آزمايشي از مورخ 28 اسفندماه 97 در چهار آزادراه دولتي تهران – قم ، تهران – ساوه، كرج – قزوين و قزوين – زنجان  اجرا شده است از اينرو، كليه هموطنان و مراجعه كنندگان به سايت پرداخت الكترونيكي عوارض (آني‌رو) در صورت هرگونه ابهام، طرح شكايت،  با شركت مجري طرح (سپندار) با شماره 63468531 تماس بگيرند . 
همچنين به منظور كسب اطلاعات بيشتر به وب سايت شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ونقل كشور به نشاني https://www.cdtic.ir/Portal/Home/ مراجعه نمايند. 


http://rmto.ir/NewsAttach/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%875-96.jpg
پرینت خبر Convert to PDF