استقبال بالاي سرمايه‌گذاران جهت احداث مجتمع‌هاي خدماتي رفاهي بين‌راهي و تيرپاركها در سال گذشته
روابط عمومي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي
1398/02/23
با استقبال بالاي سرمايه‌گذاران جهت احداث مجتمع‌هاي خدماتي رفاهي بين‌راهي و تيرپاركها ، تعداد 326 فقره موافقت اصولي در سال 97 صادر شد كه نسبت به سال 96 به ميزان 58 درصد رشد داشته است.
به گزارش روابط عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ،حميدرضا شهركي ثانوي مدير كل دفتر سرمايه گذاري و نظارت بر بهره برداري اين سازمان با بيان اين مطلب افزود :
باتوجه به نقش مجتمع‌هاي خدماتي رفاهي در ارائه خدمات مطلوب به كاربران جاده اي و افزايش ايمني تردد و به منظور تجهيز شبكه راههاي كشور به مجموعه‌هاي ياد شده در سال 97 ، انجام فراخوان جذب سرمايه‌گذاري در زمينه احداث تيرپاركها و همچنين نقاط تاييد شده در طرح تفصيلي مكان‌يابي مجتمع‌هاي خدماتي رفاهي( به تعداد 495 نقطه ) و همچنين مسيرهاي با هدف گردشگري در دستور كار اين دفتر و همچنين ادارات كل تابعه استاني قرار گرفت .
وي افزود:در نتيجه اين فراخوان منجر به جذب سرمايه‌گذار در قالب 326 فقره موافقت اصولي شده است كه نسبت به سال 1396 (با تعداد 206 فقره موافقت اصولي) رشدي معادل 58 درصد را نشان مي‌دهد. 
شهركي همچنين اعلام كرد :
ازسوي ديگر در سال 97 تعداد 103 نفر از سرمايه گذاران كه استعلام هاي مربوط را از ساير مراجع ذيربط اخذ كرده‌اند، اقدام به شروع عمليات عمراني مجتمع هاي ياد شده را  نموده اند كه آمار مذكور نسبت به سال 96( با 73 مورد شروع به ساخت) رشدي معادل 41% درصد را نشان مي‌دهد.
شايان ذكر است تعداد مجتمع‌هاي خدماتي رفاهي بين‌راهي به بهره‌برداري رسيده در سال 97 تعداد ‌47 باب بوده كه جمع كل مجتمع‌هاي خدماتي رفاهي بين‌راهي درحال بهره‌برداري درطول راههاي كشورتاكنون 752 باب مي‌باشد .
http://rmto.ir/NewsAttach/mojtama23.jpg
پرینت خبر Convert to PDF