توزیع بیش از ۶۳ هزار حلقه لاستیک در ناوگان حمل و نقل کالا و مسافر کرمانشاه
روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان كرمانشاه
1398/02/31
بیش از ۶۳ هزار حلقه لاستیک از سال گذشته تاکنون دربین ناوگان حمل و نقل کالا ومسافر در کرمانشاه توزیع شد. فریبرز کرمیمدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه، اظهار داشت : از سال گذشته تاکنون ۶۳ هزار و ۶۷۰ حلقه لاستیک توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه به ناوگان عمومی تحویل داده شد. کرمی ادامه داد : این حلقه لاستیک‌ها در ۱۰ سایز و طی ۴۹ مرحله بین ناوگان عمومی حمل و نقل توزیع شده است. وی خاطرنشان کرد: بیشترین واگذاری در مرحله نخست به تعداد شش هزار و ۵۴۹ حلقه و کمترین در مرحله بیست و نهم به تعداد ۱۱۰ حلقه لاستیک بوده که مربوط به سال گذشته است. وی افزود: بیشترین لاستیک توزیع شده با سایز ۱۴ /۱۵/۶۵/۱۸۵ به تعداد ۱۸ هزار و ۷۷۲ حلقه لاستیک و۲۴ -۱۲۰۰ با ۱۸ هزار و ۷۲۳ و کمترین لاستیک توزیع شده مربوط به سایز ۲۰-۱۰۰۰ به تعداد ۴۱۸ و ۲۰-۱۱۰۰ با ۲۲۴ حلقه لاستیک بوده است. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: همچنین علاوه بر توزیع لاستیک در بین شرکت‌های حمل و نقل در سطح شهرستان ها هم ۳ هزار و ۲۳۴ حلقه لاستیک توزیع شده است. کرمی بیان کرد: توزیع لاستیک بر اساس آیتم‌هایی چون بارنامه ومیزان تردد بر حسب کیلومترکه از وسایل 3/5 تا 19 تن بیست هزار کیلومتر ، 19 تا 40 تن 15 هزار کیلومتر و 40 تا 50 تن ده هزار کیلومتر عملکرد وسایل نقلیه انجام می‌شود.
http://rmto.ir/news1396/_w/624e33dcfab4430683dc11643a239187_JPG.jpg
پرینت خبر Convert to PDF