رسیدگی به تخلفات شرکتها و رانندگان حمل و نقل جاده ای در سال 97
روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان سمنان
1398/03/01
نعیمه ذوالفقاری افزود : به منظور کنترل و نظارت بر عملکرد رانندگان و شرکت های حمل ونقل جاده ای برون شهری و اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوطه، در جلسات کمیسیون های مواد 11 و 12 استان طی سال 1397 به تخلفات 45 شرکت حمل و نقل کالا و مسافر و همچنین 29 مورد تخلف رانندگان حمل ونقل جاده ای در سطح استان رسیدگی و احکام متناسب صادر شد. ذوالفقاری درخصوص تخلفات بررسی شده اظهار داشت : عمده تخلفات شرکتهای حمل و نقل کالا شامل مغایرت مندرجات بارنامه، دریافت کمیسیون اضافی ، عدم رعایت مقررات در تهیه وتنظیم بارنامه ، و تخلفات شرکتهای حمل و نقل مسافر شامل : برخوردهای نامناسب رانندگان ، عدم رعایت مقررات در صدور صورت وضعیت وغیره بوده است .
http://rmto.ir/news1396/_w/1c9af263ef994c8397b2034b5e1a6a93_JPG.jpg
پرینت خبر Convert to PDF