راه اندازی سریع

سمناني ها در سال گذشته 3296 نفر ساعت آموزش ديدند
روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان سمنان
1398/03/01
رضا رازقی با اشاره به اینکه آ موزش کارکنان هر سازمان کارآمدترین ابزار و قوی ترین فرآیند موجود برای انتقال دانش و مهارت به نیروی انسانی و تقویت آن ها برای انجام وظایف محوله می باشد افزود : درحال حاضر آموزش و پژوهش در سازمانها و نهاد ها به دلایل فراوان به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر پذیرفته شده است . از اینرو هر چه دانش و مهارت های کارکنان با نیازها و پیشرفت های جامعه ، هماهنگی و انطباق بیشتری داشته باشد ، درجه اطمینان از موفقیت فرد و سازمان بالاتر خواهد رفت . وی در ادامه افزود : با هدف ارتقای سطح علمی و مهارتی کارکنان در سال گذشته 3296 نفر ساعت آموزش ویژه مدیران و کارکنان این اداره کل برگزار گردید. رازقی در ادامه افزود : این دوره های آموزشی در دو بخش عمومی و تخصصی برگزار شده که سرانه آموزشی کارکنان 50 ساعت بوده است . ایشان با اشاره به اثر بخشی آموزش در حوزه شاغلین بخش حمل و نقل جاده ای نیز افزود : برگزاری کلاسهای آموزشی ویژه رانندگان و مدیران شرکتهای حمل و نقل کالا و مسافر یکی دیگر از عوامل اثر بخش در ارتقای سطح خدمات در این حوزه بوده که با جدیت در سالجاری نیز انجام می گیرد.
http://rmto.ir/news1396/_w/79fdaae67c5a490481ca15a5abab90e9_JPG.jpg
پرینت خبر Convert to PDF