راه اندازی سریع

اجرای طرح ارتقا ایمنی مدارس حاشیه راههای استان قم
روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قم
1398/03/01
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ، درراستای افزایش ضریب ایمنی تردد دانش آموزان مدارس حاشیه راههای استان قم ، طرح ارتقا ایمنی فیزیکی مدارس درچهار روستا اجرایی شد . محمد علی محمد پوررییس اداره ایمنی وترافیک اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درتوضیح بیشتر این خبر افزود : همه ساله و باتوجه به میزان اعتبارات تخصیصی ، درقالب دوطرح فرهنگی – فیزیکی نسبت به ارتقا ایمنی مدارس حاشیه راههای استان قم اقدام میگردد . وی ادامه داد : ازجمله اقدامات فرهنگی که درراستای ارتقا ایمنی مدارس حاشیه راهها صورت می پذیرد میتوان به اقدامات آموزشی و توزیع اقلام ایمنی شامل کیف ، دفتر ، جامدادی و ...که منقش به علائم وآموزه های ترافیکی می باشند اشاره کرد . محمد پور درخصوص نوع اقدامات فیزیکی که جهت ارتقا ایمنی مدارس حاشیه راهها صورت می پذیرد نیز توضیح داد : از جمله مهمترین آیتم های اجرایی که دراین طرح مورد توجه قرار میگیرد نصب انواع تابلوهای ترافیکی ، نصب سرعتکاه ، نصب رفلکتورهای جاده ای ( چشم گربه ای ) ، اجرای خطوط و نقوش و...می باشد . وی درادامه عنوان کرد : درنخستین مرحله از اجرای این طرح ، مدارس حاشیه راههای چهارروستا تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری درقالب اقدامات فیزیکی ایمن سازی می شوند . محمدپور مدارس سمیه ( روستای طایقان – بخش سلفچگان ) ، کرامت ( روستای فردو بخش کهک ) ، سمیه ( روستای گیو – بخش خلجستان ) و عمار ( روستای راهجرد – بخش سلفچگان ) را چهار مدرسه ای دانست که درقالب اقدامات فیزیکی تا پایان ماه جاری نسبت به ایمنی سازی انها اقدام خواهد شد و تصریح کرد : انشالله پس از اجرای کامل این طرح درروستاهای یاد شده ، طرح ارتقا ایمنی فیزیکی درچهار مدرسه حاشیه راه دیگر درسطح استان به مرحله اجرا گذاشته میشوند . رییس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم هزینه اجرایی این طرح درچهار مدرسه یاد شده را افزون بر 800 میلیارد ریال عنوان کرد و خاطرنشان ساخت : با توجه به تمهیدات به عمل آمده و میزان اعتبارات تخصیصی ، سالانه به طور متوسط در 4 مدرسه حاشیه راه استان ، طرح ارتقا ایمنی فیزیکی به مرحله اجرا درخواهد آمد . وی تصریح کرد : 60 مدرسه درحاشیه راههای استان قم قراردارند که تاکنون نسبت به ایمن سازی بیش از 30 مدرسه اقدام شده است .
http://www.rmto.ir/news1396/_w/eb635d77adfd4e74bfb3afe1a0f053c8_JPG.jpg
پرینت خبر Convert to PDF