راه اندازی سریع

برتری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان در جشنواره شهید رجایی
روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان همدان
1398/06/05
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان در جشنواره شهید رجایی حائز رتبه برتر شد. بیست و دومین دوره جشنواره شهید رجایی با هدف معرفی دستگاه های اجرایی برتر و کارمندان نمونه استان همدان برگزار شد و و دستگاه ها و کارمندان نمونه ادارات معرفی و تجلیل شدند. دستگاه های برتر بر اساس شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی شده اند و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان در شاخص زیربنایی و تولید بیشترین امتیاز را کسب و به عنوان دستگاه برتر اتخاب شد. در این جشنواره لوح تقدیر و تندیس جشنواره به مصطفی پناهنده، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان و تعدادی از کارمندان این اداره کل اهدا شد. در بیست‌و‌دومین جشنواره شهید رجایی 14 دستگاه اجرایی برتر و هفت مدیر دارای خدمات ممتاز استان همدان معرفی شدند.
http://www.rmto.ir/news1396/_w/2ae75f8a429849c38494d8f4bcf85ee5_JPG.jpg
پرینت خبر Convert to PDF