راه اندازی سریع

هفتمین جلسه کمیته اجرایی کمیسیون ایمنی استان برگزار شد.
روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان خراسان‌جنوبي
1398/10/10
جلسه کمیته اجرایی کمیسیون ایمنی راه استان با تأکید بر هدفگذاری کاهش حداقل ده درصدی تلفات جاده ای استان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شد.
در این جلسه جعفر شهامت مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان خراسان جنوبی دبیر کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی، دستور کار جلسه را ارائه و برنامه عملیاتی دستگاه ها در زمینه ارتقاء ایمنی حمل و نقل استان طی سال های 98 تا 1400 را ارائه کرد.
سرهنگ توفیق نیا جانشین پلیس راه استان نیز به تحلیل و مقایسه وضعیت تصادفات جاده ای استان در نه ماه ۹۷ و ۹۸ پرداخت و بر سهم عمده سه تخلف عدم توجه به جلو، سرعت و سبقت غیر مجاز در تشدید تلفات جاده ای استان تأکید کرد. ایشان همچنین راهکارهایی جهت افزایش ضریب ایمنی جاده‌ها جهت تائید در برنامه نهایی را عنوان کرد.
در ادامه میرجعفریان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری به جمع‌بندی نهایی جلسه پرداخت و بر اجرایی شدن مصوبات از سوی ادارات و سازمان های ذیربط و استفاده از تحلیل کارشناسی تصادفات از طریق پتانسیل دانشگاهی استان جهت اولویت بندی برنامه ها تأکید کرد.
وی بر تعیین شرح وظایف هر دستگاه در کمیته اجرایی و برنامه عملیاتی مشترک در بازه های زمانی کوتاه، میان و بلند مدت که مورد تأکید استاندار نیز بود اشاره کرد تا پس از بررسی نهایی در برنامه ای مدون به حضور معتمدیان استاندار محترم ارائه گردد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری به اولویت در فعالیت های زودبازده هشدار و پیشگیرانه، عملیاتی و اجرایی کردن طرح های کارشناسی شده مبتنی بر رفع تنگناها، ایمن سازی ورودی و خروجی شهرها، اقدامات جمعی و تقویت همکاری دستگاه ها و تحقق هدف کاهش حداقل 10 درصدی تلفات سوانح ترافیکی استان و بهره گیری از پتانسیل دانشگاه های استان جهت ممیزی ایمنی و تقویت اثربخشی اقدامات تأکید کرد.
لازم به ذکر است به رغم افزایش 85 درصدی تلفات جاده‌ای در بهار امسال که عمدتاً ناشی از اثر گذاری شرایط جوی و تغییر الگوی ترافیکی راه ها بوده است تقویت اقدامات دستگاه ها در کنار اقدامات فرهنگی منجر به کنترل رشد تصادفات در تابستان و ماه های اخیر شد که نیازمند تمرکز فعالیت ها برای کاهش تلفات در زمستان جاری جهت تحقق اهداف این حوزه است.
گفتنی است در این جلسه که با حضور اعضای کمیسیون ایمنی راه استان تشکیل شد بر تهیه طرح جامع ایمنی با تعیین رئوس برنامه و تکالیف دستگاه های اجرایی تأکید شد.
http://www.rmto.ir/news1396/_w/4e1d7d8d17ca45e5a8cc193d9a333c7b_JPG.jpg
پرینت خبر Convert to PDF