راه اندازی سریع

تخصیص سهمیه سوخت ناوگان وانت بار بر اساس پیمایش ثبت شده در بارنامه
روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان خراسان‌جنوبي
1398/10/17
از بهمن ماه سالجاري تخصيص سهميه سوخت ناوگان وانت بار بر اساس پيمايش ثبت شده در بارنامه خواهد بود.
مهدی گرجی معاون حمل و نقل اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی با بيان اين که به كليه رانندگان و مالكين وانت بار هاي بين شهري توصيه مي گردد هرچه سريعتر به مراكز مجاز صدور كارت هوشمند در سطح استان مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمايند اظهار داشت: با توجه به اينكه مقرر شده است تخصيص سهميه سوخت به وانت بارها بر اساس پيمايش ثبت شده در اسناد حمل صورت پذيرد لذا كليه رانندگان و مالكين وانت بار براي فعاليت در جاده هاي برون شهري بايستي اسناد حمل وانت بار (كارت هوشمند راننده، كارت هوشمند وانت بار، بارنامه و ....) به همراه داشته باشند.
 گرجی با بيان اين كه براساس قوانين و مقررات موجود در بخش حمل ونقل هرگونه فعاليت در زمينه حمل ونقل برون شهري كالا منوط به استفاده از اسناد حمل مي باشد افزود: نظر به اهمیت ساماندهی و انتظام این بخش از ناوگان باری جاده ای و نقش موثر آن در ارتقاء سطح ايمني راه های برون شهری ضمن فراهم کردن زیر ساخت های مربوطه تسهيل شرايط اخذ كارت هوشمند راننده و ناوگان در دستور كار قرار گرفته است و رانندگاني كه تاكنون نسبت به دريافت كارت اقدام نکرده اند مي بايست به مراكز ثبت نام كارت هوشمند در سراسر استان مراجعه و نسبت به دريافت آن اقدام نمايند.
 معاون حمل و نقل اداره کل خاطر نشان كرد: در حال حاضر تعداد 841 دستگاه ناوگان وانت بار در سطح استان کارت هوشمند دریافت نموده اند و برای اینکه در ماههاي آتي از بابت فعاليت حمل و نقلي و اختصاص سوخت ناوگان خود دچار مشكل نگردند زير ساخت هاي لازم براي فعاليت رانندگان و ناوگان فراهم مي باشد .
پرینت خبر Convert to PDF