راه اندازی سریع

تشدید مراقبت های بهداشتی در پایانه مرزی ماهیرود برای مقابله با بیماری های واگیر دار
روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان خراسان‌جنوبي
1398/12/21
با توجه به درخواست مرکز بهداشت علاوه بر استقرار تیم پایگاه مرکز بهداشت شهرستان در محل پایانه مرزی پیگیری های لازم جهت افزایش پرسنل پایگاه مراقبتهای بهداشتی پایانه مرزی صورت گرفته و همچنین اتاقک درب ورودی پایانه به مدت سه ماه جهت نظارت بیشتر به مترددین از پایانه به مسئول پایگاه بهداشت واگذار گردید.​
اسداله جلال زاده مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی اظهار کرد:با بیان اینکه روزانه 200 نفر مسافر از طریق پایانه مرزی ماهیرود تردد می کنند افزود: ضدعفونی سالن های تجاری و مسافری و همچنین نظافت کامل و ‌مستمر مکانهای عمومی پایانه مرزی به طور روزانه صورت می پذیرد.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در پایان به دیگر اقدامات انجام شده جهت رعایت موازین بهداشتی در ارتباط بابیماری های شایع واگیر دار اعم از: برگزاری جلسه با حضور ادارات مستقر در مرز و‌کارشناسان بهداشت محیط شهرستان سربیشه ، پیگیری جهت برگزاری دوره آموزشی مبارزه با بیماری کرونا با محوریت دانشکاه علوم پزشکی استان در مرز ماهیرود در خصوص آموزش کلیه کارکنان مستقر در مرز،توزیع ماسک و دستکش در بین پرسنل ادارات مستقر در پایانه، اطلاع رسانی به مترددین جهت پیشگیری و توزیع بروشورهای بهداشتی‌ اشاره نمود
http://www.rmto.ir/news1396/_w/5456a02ebd544564ac0bcb98b3012ba9_JPG.jpg
پرینت خبر Convert to PDF