روتیتر: در پی رسیدگی به تخلفات شرکتهای حمل و نقل
17 شركت حمل و نقل متخلف در استان تهران تعطيل شد
روابط عمومي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي
11/7/2561

به منظور كاهش تخلفات صورت گرفته از سوي شركتهاي حمل و نقل جا‌ده ای و همچنين با هدف رسيدگي به شكايات رانندگان شاغل در اين بخش در استان تهران، كميسيون ماده 12 رسيدگي به تخلفات شركتهاي حمل و نقل در قالب كميسيون‌هاي ويژه ستادي و همچنين كميسيون‌ ماده 12 اداره‌كل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي اين استان تشكيل جلسه داد.

 به گزارش روابط‌عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي مجيدرضا نصرا... نژاد مديركل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان تهران ضمن اعلام اين مطلب افزود: طي ماههاي گذشته كميسيون ماده 12 با هدف رسيدگي و بررسي تخلفات تضييع كننده حقوق رانندگان در قالب كميسيون‌هاي ويژه ستادي طي چهار بار برگزاري و بررسي تخلفات در محل پايانه بار استان تهران، تشكيل جلسه داد كه طي آن‌ها 35 پرونده تخلف بررسي شده و آراء‌ صادره مبني بر تعطيلي 13 شركت حمل و نقل ، جريمه 22 شركت بوده است كه درخصوص اجرايي شدن آراء صادره اين كميسيون‌ها، الزامات قانوني لازم الاجرا شده و نظارت لازم در ارتباط با اجراي احكام صادره اين كميسيون‌ها از سوي كارشناسان حقوقي و بازرسان سازمان انجام مي‌شود.

 نصرا... نژاد با اشاره به برگزاري جلسات كميسيون ماده 12 رسيدگي به تخلفات شركتهاي حمل و نقل استان تهران درخصوص بررسي تخلفات تضييع كننده حقوق رانندگان افزود: طي برگزاري اين جلسات، 38 پرونده تخلف مورد بررسي قرار گرفت كه آراء كميسيون مبني بر تعطيلي 4 شركت، جريمه 20 شركت متخلف و 12 تذكر كتبي صادر شد و 2 شركت نيز مورد تبرئه قرار گرفتند.

مديركل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان تهران خاطرنشان كرد: بيشترين تخلفات مورد بررسي در ارتباط با تخلفات تضييع كننده حقوق رانندگان شامل اخذ كميسيون اضافي، عدم پرداخت كرايه و سوء استفاده از كارت هوشمند رانندگان بوده است.

http://rmto.ir/NewsAttach/200497.jpg
پرینت خبر Convert to PDF