راه اندازی سریع

ابلاغيه رئوس اقدامات ارتقاي ايمني محدوده ورودي و خروجي شهرها نهايي شد
روابط عمومي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي
1398/02/30

​در پي تشكيل جلسه كميته مهندسي ايمني راه، ابلاغيه رئوس مهمترين اقدامات درخصوص ارتقاي ايمني محدوده ورودي و خروجي شهرها، جهت تصميم‌گيري نهايي به كميسيون ايمني راههاي كشور ارسال شد.
به گزارش روابط‌عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در اين نشست تخصصي همچنين گزارش  مربوط به بازنگري دستورالعمل شناسايي و اولويت‌بندي نقاط پرتصادف از سوي دفتر نگهداري راهها ارايه شد و مقرر گرديد از ادارات كل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استانها و سازمانها و نهادهاي ذي‌ربط ارزيابي لازم صورت گيرد و پس از جمع‌بندي نهايي، نتايج به دبيرخانه كميسيون ايمني راهها جهت تصميم‌گيري و اتخاذ راهكارهاي اجرايي ارسال شود.
اين گزارش حاكي است باتوجه به نظر اعضاي كميته، رئوس اقدامات لازم براي ارتقاي ايمني محدوده‌هاي ورودي و خروجي شهرها و طرح در كميسيون ايمني راهها و شوراي ترافيك استان و اجرايي نمودن آنها با همكاري تمامي سازمانهاي ذي‌ربط ابلاغ مي‌شود كه در اين راستا مقرر شد تعيين طول و اولويت‌بندي محدوده‌هاي ورودي و خروجي پرتصادف شهرها با محوريت آمار و اطلاعات تصادفات از سوي پليس راه راهور و پليس راهنمايي استان انجام شود.
براساس اين گزارش همچنين مقرر شد پيشنهاد مقادير سرعت غيرمجاز ايمن در اين محدوده‌ها با انجام تدقيق سرعت مجاز توسط مشاوران ذي‌صلاح انجام شود و تمركز بيشتر بر كنترل رعايت سرعت مجاز با اولويت‌ نصب دوربين‌‌هاي كنترل سرعت در اين محدوده‌ها و تقويت، نظارت و حضور تيم‌هاي گشت پليس در اين محدوده انجام شود.
در اين نشست اصلاح هندسي، تجميع و ايمن‌سازي دوربرگردانها در محدوده‌هاي شناسايي و اولويت‌بندي شده درخصوص تبديل بريدگي‌هاي موجود به دوربرگردان‌ ايمن، مطابق آيين‌نامه طرح هندسي راهها بايد نيازسنجي، اولويت‌بندي و تجميع آنها به تدريج در دستور كار قرار گيرد و از ايجاد هرگونه بريدگي غيرمجاز و غيراستانداري به ويژه در پروژه‌هايي كه در اين محدوده افتتاح مي‌شوند، به طور جدي پرهيز شود و در بريدگي‌هاي موجود كه به دليل فني، غيرقابل انسداد و يا تجميع هستند، تا زمان اصلاح هندسي و تبديل به دوربرگردان‌ ا يمن، با نصب تابلوهاي اخطاري و انتظامي و آرام‌سازي براساس دستورالعمل ابلاغي، ايمن‌سازي صورت گيرد.
اين گزارش مي‌افزايد: ساماندهي، تجميع و اصلاح هندسي دسترسي‌هاي موجود در اين محدوده‌ها، ممانعت از ايجاد هرگونه دسترسي غيرمجاز و خارج از ضوابط آيين‌ نامه طرح هندسي راهها از ديگر سرفصل‌هاي مورد تائيد اعضا جهت ارايه به كميسيون ايمني راهها است.
براساس اين گزارش همچنين مقرر شد با همكاري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي و دادستاني‌ها، نسبت به جلوگيري از هرگونه ساخت و ساز غيرمجاز و حفظ حريم راه با ممانعت از صدور مجوز هرگونه بهره‌برداري و راه دسترسي در محدوده ورودي و خروجي شهرها، اهتمام شود. همچنين اجراي روشنايي نقطه‌اي و آشكارسازي محل دسترسي‌ها و دوربرگردانهاي مهم (با تراكم تصادفات بيش از 30% در شب) در اين محدوده‌‌ها مورد توافق اعضا قرار گرفت.
در اين نشست درخصوص جمع‌آوري تابلوهاي غيرمجاز و زايد و مديريت تابلوهاي تبليغاتي، پاكسازي و ايمن‌سازي ناحيه عاري از مانع، ارتقاي وضعيت حفاظهاي ايمني و اصلاح شيب شيرواني راهها، اصلاح روكش راهها و اصلاح طرح هندسي راه، ساماندهي عبور عابر پياده و موتورسيكلت و ماشين‌آلات كشاورزي، مكانيابي استقرار پايگاههاي موقت اورژانس و امداد و نجات، فعاليت امداد خودروها، ايمن‌سازي مدارس حاشيه راهها در محدوده‌هاي ورودي و خروجي شهرها بحث و تبادل نظر شد و در نهايت ابلاغيه رئوس مهمترين اقدامات ارتقاي ايمني اين محدوده‌ها در 17 بند، جهت ارسال به كميسيون ايمني راههاي كشور نهايي شد.
گفتني است جلسه كميته مهندسي ايمني راهها با حضور اعضا و نمايندگاني از معاونت عمراني و توسعه امور شهري و روستايي وزارت كشور، پليس راهور، سازمان ملي استاندارد ايران، معاونت حمل و نقل و دبير كميسيون ايمني راهها شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در محل اين سازمان برگزار شد.

http://www.rmto.ir/NewsAttach/300298.jpg
پرینت خبر Convert to PDF