راه اندازی سریع

با ابلاغ وزير راه و شهرسازي
طرح توسعه و تكميل راه هاي روستايي به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي واگذار شد
روابط عمومي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي
1398/03/01

به موجب ابلاغ محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي، اجراي طرح توسعه و تكميل راه هاي روستايي به عبدالهاشم حسن نيا معاون وزير راه و شهرسازي و رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي واگذار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، بر اساس اين ابلاغ، تصريح شده است به استناد  تبصره يك ماده (53)قانون محاسبات عمومي كشور ،اختيارات وزير راه و شهرسازي ناشي از مواد 52،21،20،19و 53 قانون مزبور رياست سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي تفويض مي شود تا با رعايت قوانين و مقررات، دستورالعمل ها، آيين نامه ها و مفاد موافقت نامه هاي مربوطه اقدامات لازم انجام شود .
اين گزارش حاكي است به موجب اين ابلاغ اجراي طرحهاي راههاي فرعي و روستايي و نگهداري و بهره برداري از آنها به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي تفويض و واگذار شده است و بر اساس دستورالعمل ابلاغي تصريح شده است با هماهنگي بين ادارات كل راه و شهرسازي و ادارات كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استانها، نهضت راهسازي و بهسازي راه ها، با استفاده از تمامي توان سازمان و ماشين آلات در اختيار و هماهنگي با نهادها و سازمان هاي ذيربط مستقر در مناطق كمتر توسعه يافته، ايجاد شود.
براساس ابلاغ وزير راه و شهرسازي مقرر شده است معاونت راه هاي فرعي و روستايي در سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي تشكيل شود كه هدايت و راهبري اين وظيفه خطير را بر عهده داشته و در اين راستا در ساختار ادارات كل راهداري و حمل و نقل جاده اي در هر استان ، معاونت راههاي فرعي و روستايي ايجاد شود كه وظيفه احداث و نگهداري راهها را در اين حوزه عهده دار خواهد بود.
گفتني است، به موجب اين ابلاغيه سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي موظف شده است در سال 98با مشخصات فني متناسب ضمن تعيين تكليف كارهاي نيمه تمام نسبت به تكميل راههاي روستايي به شرح برنامه اجرايي اعلام شده اقدام كند.

http://www.rmto.ir/NewsAttach/IMG_0156.JPG
پرینت خبر Convert to PDF