مقاله ها و ترجمه

  
  
روشهاي شناسايي نقاط پر تصادف.pdf
  
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصادفات جاده ای با استفاده از روشهای تصمیم گیری چندشاخصه و شبکه عصبی مصنوعی جاده های استان گلستان.pdf
  
راهنماي كاهش سوانح جاده‌اي وسيله‌نقليه-حيوان.pdf
  
راهنماي گام به گام تدوين طرح ارتقاي ايمني تردد ادوات كشاورزي.pdf
  
افزایش ايمني جاده ها با استفاد ه از حفاظ کابلی.pdf
  
ارتقاي ايمني راه در آمريکاي لاتين از طريق به‌کارگيري اقدامات کم‌هزينه و کوتاه‌مدت.pdf
  
چرا به ايزو 39001 _مديريت ايمني ترافيك_ نياز داريم؟.pdf
  
اگر ترمز اتومبیل نگرفت، بهترین اقدام چیست؟.pdf
  
نکاتی مرتبط با رانندگی در شب‌، در هوای مه‌آلود و هنگام ترکیدگی لاستیک خودرو.pdf
  
سنجش سلامت و ارزيابي کيفيت اجراي عرشه پلهاي بتني چند دهانه به کمک تست مودال.pdf
  
نكاتي مرتبط با رانندگي در شب ، در هواي مه آلود و هنگام تركيدگي لاستيك  خودرو.pdf
  
دوربين‌هاي كنترل سرعت تصادفات را كاهش مي‌دهند.pdf
  
كاهش چشمگير تلفات حوادث جاده‌اي با اتخاذ اقدامات مؤثر و كم هزينه  مهندسي ايمني راه.pdf
  
تحقيقات نشان مي‌دهد، احتمال سبقت‌‌هاي شتاب‌زده بيشتر از سوي رانندگان مرد وجود دارد.pdf
  
رانندگان مسن ايمن‌تر رانندگي مي‌كنند.pdf
  
كاهش چشمگير تلفات حوادث جاده‌اي با اتخاذ اقدامات موثر و كم هزينه مهندسي ايمني راه(قسمت پاياني)(.pdf
  
سامانه تردد شمار برخط راه‌ها و كاربردهاي آن در اقدامات زمستاني مركز مديريت راه‌هاي كشور.pdf
  
كاهش چشمگير تلفات حوادث جادهاي با اتخاذ اقدامات مؤثر و كمهزينه مهندسي ايمني راه.pdf
  
تحقيقات نشان مي‌دهد، احتمال سبقت‌هاي شتاب‌زده بيشتر از سوي رانندگان مرد وجود دارد.pdf
  
سنسورهاي جريان ترافيكي.pdf
  
خطرات تصادفات ترافيكي راهها.PDF
  
سيستم  تهويه اضطراري در تونل‌هاي راه و راه‌آهن.PDF
  
خواب آلودگي، عامل مهم تصادفات جاده‌اي.PDF
  
حتي يك تصادف هم زياد است! (قسمت دوم).PDF
  
634990418019027044.PDF
  
حتي يك تصادف هم زياد است! (قسمت سوم).PDF
  
حتي يك تصادف هم زياد است! (قسمت اول).PDF
  
مدل‌سازي و مديريت ترافيك (ترجمه).PDF
  
مميزي ايمني ابزاري موثر در افزايش ايمني راه.PDF
  
مسير يابي چند وسيله‌اي حمل مواد خطرناك با در  نظر گرفتن هزينه وابسته به مقدار بار حمل شده.pdf
  
1 - 30بعدی