مقاله ها و ترجمه

  
  
دريافت الكترونيكي عوارض بزرگراه‌ها در ايتاليا.pdf
  
مدیریت بحران در حمل‌ونقل جاده‌ای.pdf
  
تجربه تأسيس شركت‌هاي حمل‌ونقل در تركيه.pdf
  
هفت دليل براي تبديل صنعت حمل ونقل به يكي از اهداف توسعه پايدار در سال 2015.pdf
  
نقش حمل‌ونقل در زنجيره لجستیک.pdf
  
تعيين قيمت تمام شده خدمات ضرورت امروز.pdf
  
سيستم‌هاي حمل‌ونقل هوشمند (ITS).PDF
  
دسته‌بندي انواع هزينه‌هاي خارجي تاثيرگذاربرمحيط فيزيكي،‌بيولوژيكي و محيط اقتصادي ـاجتماعي ـفرهنگي.PDF
  
هزينه‌هاي خارجي ناشي از فعاليت بخش حمل‌ونقل جاده‌اي در كشور (بخش اول).PDF
  
جايگاه پايانه هاي مرزي در حمل و نقل بين المللي.PDF
  
آشنايي با مديريت وتشكيلات حمل‌ونقل در ساير كشورها.PDF
  
بررسي وضعيت  حمل‌ونقل در اتحاديه اروپا.PDF
  
ساختار تشكلهاي (انجمنهاي) صنفي حمل و نقلي.PDF
  
خلاصه سخنراني عارف دوران در اجلاس حمل و نقل چند وجهي و كشتيراني كشورهاي حوزه درياي خزر و درياي سياه.PDF
  
اقداماتي جهت حفاظت از محيط‌هاي زيستي آسيب‌پذير (ترجمه).PDF
  
كنفرانس سيستم‌هاي پيشرفته حمل و نقل ( گزارش سفر به چين ).PDF
  
بررسي جايگاه حمل و نقل جاده‌اي كالا در اقتصاد كشور و ارائه راهكارهاي موثر در توسعه اين بخش از حمل و.PDF
  
كاربرد برنامه‌ريزي خطي در بهبود وضعيت حمل و نقل گندم در كشور.PDF
  
كارگاه آشكارسازي وسيله نقليه (ترجمه).PDF
  
آشنايي بامديريت وتشكيلات حمل‌ونقل درسايركشورها.PDF
  
افزايش ايمني جاده‌ها با استفاده از حفاظ كابلي.pdf
  
نظام ارزيابي صلاحيت حرفه‌اي رانندگان حمل‌ونقل عمومي جاده‌اي مبتني بر سنجش و مهارت.pdf
  
حمل‌ونقل جاده‌اي و نقش آن در اقتصاد.pdf