مقاله ها و ترجمه

  
  
راهنماي كاربردي مديريت و كنترل راه‌هاي دسترسي اختصاصي در حريم راه‌ها.pdf
  
راهکار‌های افزایش کارایی قانون برگزاری مناقصات در بخش راهداری.pdf
  
چگونه تصميم‌سازان را متقاعد كنيم كه  راهداري امري ضروري است!.pdf
  
تعمير بتن جدا شده با پاشيدن ملات با فشار كم.pdf
  
تعمير ترك با نفوذ ثقلي رزين.pdf
  
تعمير ترك سازه‌ي با تزريق اپوكسي.pdf
  
تعمير سطح با روشهاي قالب‌بندي - بتن‌ريزي.pdf
  
راهنماي مشخصات فني و روش اجراي «درز انبساط با آسفالت پليمري در پل‌ها».pdf
  
راهنماي مشخصات فني و روش اجراي «درز انبساط با قير پليمري يا ماستيك درزگيري در پل‌ها».pdf
  
سيستم‌هاي نوين راهداري زمستاني زيرساخت حمل‌ونقل جاده‌اي.pdf
  
وضعيت رويه محورهاي شرياني كشور در سال 1393.pdf
  
آسفالت‌هاي امروزي (بخش اول).pdf
  
بررسي مشکلات نگهداري زمستاني راهها در ايران.PDF
  
راه، كليد جابجايي و اقتصاد (ترجمه).PDF