مقاله ها و ترجمه

  
  
ظهور کسب و کارهای الکترونیکی نوپا در صنعت حمل و نقل (بازارگاه های الکترونیکی حمل و نقل).pdf
  
بررسي نتايج و تاثيرات ناشي از پياده‌سازي سيستم ITS.pdf
  
راهي به  سوي تجارت بدون كاغذ ( تجارت الكترونيك).pdf
  
امحاء تجهیزات كامپیوتری.pdf
  
کليـد قطـع اينتـرنت در دست کيـست؟.PDF
  
استراتژي‌هاي مديريت حمل و نقل هوشمند در كشور سوئيس (ترجمه).PDF