با ابلاغ وزير راه و شهرسازي
1398/03/01
به موجب ابلاغ محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي، اجراي طرح توسعه و تكميل راه هاي روستايي به عبدالهاشم حسن نيا معاون وزير راه و شهرسازي و رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي واگذار شد . به گزارش روابط عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، بر اساس اين ابلاغ  ،تصريح شده است به استناد  تبصره يك ماده (53)قانون محاسبات عمومي كشور ،اختيارات وزير راه و شهرسازي ناشي از مواد 52،21،20،19و 53 قانون مزبور رياست سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي تفويض مي شود تا با رعايت قوانين و مقررات ، دستورالعملها ،آيين نامه ها و مفاد موافقت نامه هاي مربوطه اقدامات لازم انجام شود . ​
اخبار آرشیو +
خدمات
آمار و اطلاعات
فرآیندهاودستورالعمل‌ها
انتشارات
ارتباطات
اخبار استان‌ها