1397/03/30
​​كميسيون ويژه رسيدگي به تخلفات شركت‌هاي حمل و نقل در اجراي بند 4 ابلاغيه اخير معاون وزير ورئيس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي با هدف تسريع در رسيدگي به مشكلات رانندگان در بخش تضييع حقوق آنان توسط برخي شركتهاي حمل و نقل متخلف تشكيل شد.​
اخبار آرشیو +
خدمات
آمار و اطلاعات
فرآیندهاودستورالعمل‌ها
انتشارات
ارتباطات
اخبار استان‌ها