1397/07/01
​در پي تعيين شاخص‌هاي طرح محاسبه اوليه نرخ حمل بر اساس تن كيلومتر توسط كارگروه ويژه و ارسال آن براي تصويب به وزارت راه و شهرسازي، جلسه كارشناسي براي تصميم‌گيري در خصوص نحوه استفاده از نتايج طرح در معاونت حمل‌ونقل اين وزارتخانه برگزار و كليات آن تائيد شد.​
اخبار آرشیو +
خدمات
آمار و اطلاعات
فرآیندهاودستورالعمل‌ها
انتشارات
ارتباطات
اخبار استان‌ها