1397/02/02
طي 12  ماهه سال 96، بالغ بر 13 ميليون و 72 هزار تماس با سامانه 141 از سوي هم‌وطنان و مسافران جاده‌اي ثبت شده و از خدمات و اطلاعات موجود در اين سامانه بهره‌برداري گرديده است. ​
اخبار آرشیو +
خدمات
آمار و اطلاعات
فرآیندهاودستورالعمل‌ها
انتشارات
ارتباطات
اخبار استان‌ها