1396/08/24
معاون وزير راه و شهرسازي به همراه اعضاي كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي به استان كرمانشاه سفر و با حضور در مناطق زلزله در جريان امداد رساني و آخرين وضعيت منطقه قرار گرفتند
اخبار آرشیو +
خدمات
آمار و اطلاعات
فرآیند و قوانین
انتشارات
ارتباطات
استان ها