1397/03/03
وزارت راه و شهرسازي و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي بعنوان متولي اصلي بخش حمل و نقل جاده اي با هماهنگي ساير نهادهاي دست اندركار ، تشكل هاي صنفي و كانون هاي حمل و نقل جاده اي تمام توان و ظرفيت خود را جهت حفظ منافع فعالان و دست اندركاران بخش و ايجاد رضايت حداكثري آنان به ويژه رانندگان تلاشگر به كار گرفته است .
اخبار آرشیو +
خدمات
آمار و اطلاعات
فرآیندهاودستورالعمل‌ها
انتشارات
ارتباطات
اخبار استان‌ها