دستورالعمل های امور بین الملل

  
  
ضوابط ارئه خدمات در حمل و نقل مسافر برون مرزي
ضوابط فعاليت موقت شركتهاي مسافربري بين المللي با انواع وسيله نقليه عمومي مسافربري در خطوط برون‌مرزي
ضوابط فعاليت موقت شركت‌هاي مسافربري داخلي در خطوط برون مرزي
شرايط و ضوابط فعاليت موقت شركت‌هاي مسافربري داخلي در خطوط برون مرزي
آيين‌نامه تاسيس و فعاليت شركت‌ها و موسسات مسافربري بين‌المللي
شيوه‌ نامه تسهيل اجراي تبصره 2 قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي