​​​

 بازارگاه های الکترونیکی

​​
  دانلود ضوابط فعاليت بازارگاه هاي الكترونيكي حمل و نقل جاده اي كالا​

- شركتهاي داراي پروانه فعاليت بازارگاه هاي الكترونيكي حمل و نقل جاده اي كالا : 
TarabarNet.png                                                    asan bar logo.png
           بازارگاه اینترنتی حمل و نقل کالا                                                سرویس اعلام بار اینترنتی