اخبار استان آذربایجان شرقی

   
  
  
  
جابه جايي بيش از17هزارو800 زائراربعين حسينی توسط ناوگان حمل ونقل مسافری آذربايجان شرقیجدید1398/07/23روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
ناوگان حمل ونقل مسافری آذربایجان شرقی بیش از17 هزار و800 زائراربعین حسینی راازآغازاجرای طرح تردد زائرین اربعین حسینی(ع) جابه جاکرده است
جابه جايي بيش از26هزارو200 زائراربعين حسينی توسط ناوگان حمل ونقل مسافری آذربايجان شرقیجدید1398/07/23روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
ناوگان حمل ونقل مسافری آذربایجان شرقی بیش از26 هزار و200 زائراربعین حسینی راازآغازاجرای طرح تردد زائرین اربعین حسینی(ع) جابه جاکرده است
بررسی راهکارهای ارتقای ایمنی بزرگراه شهیدکسایی تبریز 1398/07/09روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي آذربايجان شرقي جلسه بررسی راهکارهای بهبودایمنی بزرگراه شهیدکسایی تبریز طبق مصوبات بيست دومين جلسه كمیسيون مديريت ايمني حمل ونقل استان آذربايجان شرقي باحضوراعضاي كمیسيون برگزارشد.
ثبت بيش از145ميليون و819هزارترددخودرودرمحورهاي آذربايجان شرقی 1398/07/08روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بيش از145ميليون و819هزار ترددخودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي شش ماهه اول سال 1398 ثبت شد.
اختصاص ۷۵ درصد اتوبوس‌های کشور برای اعزام زائران اربعین1398/07/06روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای گفت: ۷۵ درصد از مجموع ناوگان اتوبوسرانی کشور به ستاد اربعین برای اعزام زائران اختصاص می یابد
فعاليت راهداران آذربایجان شرقی در مرز مهران برای تسهیل سفر زائران اربعین حسینی1398/06/31روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی از فعاليت راهداران با ۱۷ دستگاه ماشين آلات راهداري درمرزمهران خبر داد.
فعاليت راهداران آذربایجان شرقی در مرز مهران برای تسهیل سفر زائران اربعین حسینی1398/06/31روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی از فعاليت راهداران با ۱۷ دستگاه ماشين آلات راهداري درمرزمهران خبر داد.
حمل بيش از 234 هزارتن نهاده های دامی ازبندرامام به آذربايجان شرقی 1398/06/31روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
ناوگان حمل ونقل عمومی کالای استان 234360تن نهاده های دامی وکالاهای اساسی رابه مقصدآذربایجان شرقی حمل نمود
آذربايجان شرقی دستگاه منتخب درارائه خدمات برترجشنواره شهيدرجايی1398/06/23روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی به عنوان دستگاه منتخب در ارائه خدمات برتر درجشنواره شهیدرجایی این استان برگزیده شد.
دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی برگزارشد.1398/06/06روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت ومنابع اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی باحضورمعاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ورییس گروه نوسازی اداری ومدیریت عملکرد این سازمان برگزارشد.
بهره برداری از21طرح راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی درهفته دولت آغازمی شود.1398/06/02روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بهره برداری از21 طرح مختلف حوزه راهداری وحمل ونقل جاده ای درهفته دولت آغازمی شود
آمارتلفات تصادفات جاده ای درپنج ماهه اول سالجاری 3درصدکاهش داشت1398/05/27روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
آمار تلفات جاده‌ای استان تا ۲۲ مرداد امسال ‌نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۱ درصد کاهش یافته است
تردد بيش از488هزارمسافرازپايانه های مرزی جلفا ونوردوزدرچهار ماهه اول امسال1398/05/19روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
پایانه های مرزی جلفا ونوردوزدرچهار ماهه اول سال1398 شاهدترددبیش از488هزارمسافربود.
برگزاري جلسه کمیته خدمات حمل ونقل وسوخت ستاداربعین حسینی 1398/05/19روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
دستگاههای ذیربط درجابه جایی زائران اربعین حسینی سال جاري برنامه های خودرادرجلسه کمیته خدمات حمل ونقل وسوخت ستاداربعین حسینی آذربایجان شرقی تشریح كردند.
بيست ويکمين جلسه کميسيون ايمنی حمل ونقل آذربايجان شرقی 1398/05/15روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بیست ویکمین جلسه کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل ونقل آذربایجان شرقی بامحوریت سفرهای تابستانی برگزارشد.
آمادگی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی برای خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی1398/05/14روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی باتشکیل ستاداربعین آماده ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی است.
صعودتيم کوهنوردی وزارت راه وشهرسازی به قله سلطان کوه سهندآذربايجان شرقی1398/05/08روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
تیم کوهنوردی وزارت راه وشهرسازی به قله سلطان کوه سهنددراستان آذربایجان شرقی صعودکرد
ثبت بيش از93ميليون و436هزارترددخودرودرمحورهاي آذربايجان شرقی 1398/05/06روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بيش از93ميليون و436هزار ترددخودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي چهار ماهه اول سال 1398 ثبت شد.
4/4 میليون تن بارتوسط ناوگان حمل ونقل کالای آذربایجان شرقی 1398/04/29روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
در سه ماهه نخست امسال، ۴.۴ میلیون تن بار از طریق ناوگان جاده ای در استان آذربایجان‌شرقی حمل شده است.
4/4 میليون تن بارتوسط ناوگان حمل ونقل کالای آذربایجان شرقی 1398/04/29روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
در سه ماهه نخست امسال، ۴.۴ میلیون تن بار از طریق ناوگان جاده ای در استان آذربایجان‌شرقی حمل شده است.
همايش نمازبامحوريت سفرهای جاده ای برگزارشد1398/04/25روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
همایش (نمازگام اول سفرایمن)بامحوریت گسترش فرهنگ نماز درسفرهای جاده ای درتبریزبرگزارشد.
اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان هوراندآذربایجان شرقی تشکیل شد.1398/04/19روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان هوراندآذربایجان شرقی به عنوان 21 امین اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستانی این اداره کل تشکیل شد
جا به جايي بيش از 84 هزارتن نهاده های دامی از بندر امام 1398/04/19روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
ناوگان حمل ونقل عمومی کالای استان 84708تن نهاده های دامی وکالاهای اساسی رابه مقصدآذربایجان شرقی حمل نمود.
آغازاجرای طرح راهداری محوری جاده ای استان آذربايجان شرقی1398/04/19روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
اجرای طرح راهداری محوری باهدف ارتقای ایمنی وکیفیت جاده ای استان آذربایجان شرقی آغازشد.
اجرای طرح بازدیدوکنترل ناوگان حمل ونقل عمومی درمحورهای آذربایجان شرقی 1398/04/19روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
اجرای طرح بازدید وکنترل ناوگان حمل ونقل عمومی همزمان باآغاز سفرهای تابستانی دراستان آذربایجان شرقی آغازشد
معافیت کامیون های خروجی ایرانی ازپرداخت نرخ تعادلی200لیتر سوخت درپایانه های مرزی جلفا ونوردوز1398/04/12روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
کامیونهای خروجی ایرانی از پرداخت نرخ تعادلی 200 لیتر سوخت در پایانه های مرزی جلفا و نوردوزمعاف شدند.
ثبت بيش از68ميليون ترددخودرودرمحورهاي آذربايجان شرقی1398/04/05روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بيش از68ميليون و382هزار ترددخودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي سه ماهه اول سال 1398 ثبت شد.
تقديرازانجمنهای صنفی رانندگان وسائط نقليه سنگين1398/03/26روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
انجمنهای صنفی رانندگان وسائط نقلیه سنگین فعال آذربایجان شرقی درحمل کالاهای اساسی ونهاده های دامی توسط اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان موردتقدیرقرارگرفتند.
بازديد معاون راهداری سازمان ازمحورهای مختلف استان آذربايجان شرقی1398/03/25روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
معاون راهداری سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای که به همراه وزیر راه وشهرسازی وسایرمعاونین این وزارتخانه به استان آذربایجان شرقی سفرکرده بود ازمحورهای مختلف این استان بازدیدكرد.
عمليات روکش آسفالت جاده مراغه – هشترودبه طول42 کيلومترآغازشد1398/03/21روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
اجرای عملیات روکش آسفالت جاده مراغه – هشترود استان آذربایجان شرقی به طول42 کیلومترآغازشد.
1 - 30بعدی
منوي اخبار