اخبار استان آذربایجان شرقی

   
  
  
  
ساماندهی وبهسازی سه راهی سيس شهرستان شبستر برای ارتقای ايمنی تردد1399/04/11روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
عملیات ساماندهی وبهسازی سه راهی سیس درمحورارتباطی صوفیان – شبسترآذربایجان شرقی اجراشد
خط کشی911کيلومترازمحورهای ارتباطی آذربايجان شرقی درسه ماهه اول سال 13991399/04/08روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
طی سه ماهه اول سالجاری 911کیلومترازمحورهای مختلف ارتباطی استان آذربایجان شرقی تحت عملیات خط کشی واقع شد
میزان کالای حمل شده توسط ناوگان حمل ونقل بارآذربایجان شرقی طی سه ماهه اول سالجاری14 درصدافزایش یافت.1399/04/04روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
ناوگان حمل ونقل باراستان آذربایجان شرقی 5 میلیون تن باررادرطی سه ماهه اول سال1399 جابه جانمود
تردد 27هزاردستگاه وسائط نقليه سنگين باری از پايانه های مرزی جلفا ونوردوزدرسه ماهه اول سال1399 1399/04/04روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
پایانه های مرزی جلفا ونوردوزدرسه ماهه اول سال1399 شاهدتردد27 هزاردستگاه وسائط نقلیه سنگین باری بودند
ثبت بيش از53ميليون و470هزارترددخودرودرمحورهاي آذربايجان شرقی درسه ماهه اول سال13991399/04/04روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بيش از53ميليون و470هزار ترددخودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي سه ماهه اول سال 1399 ثبت شد
ثبت نام متقاضيان نوسازی ناوگان حمل ونقل برون شهری کالا آغازشد.1399/03/25روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
ثبت نام متقاضیان نوسازی ناوگان حمل ونقل برون شهری کالا بارونمایی ازسامانه مربوطه همزمان باسراسرکشوردرآذربایجان شرقی آغازشد
تسريع دراجرای طرحهای ارتقای ايمنی ترددمحورهای مواصلاتی جنوب وجنوب غربی آذربايجان شرقی1399/03/25روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
اجرای طرحهای ارتقای ایمنی تردددرمحورهای مواصلاتی جنوب وجنوب غربی آذربایجان شرقی شتاب می گیرد
بازديدمعاون ديپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه ازپايانه های مرزی جلفا ونوردوز1399/03/25روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه ازپایانه های مرزی جلفا ونوردوز بازدیدنمود
بهسازی وروکش آسفالت 10 محورشريانی درجاده های آذربايجان شرقی درحال اجراست1399/03/25روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بهسازی وروکش آسفالت 10 محورشریانی درجاده های استان آذربایجان شرقی درحال اجراست
جلسه هماهنگی اقدامات ارتقای ایمنی حمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی برگزارشد.1399/03/06روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
جلسه هماهنگی اقدامات مربوط به ارتقای ایمنی حمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی باحضوراداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان وپلیس راه برگزارشد.
جلسه بررسی نوسازی ناوگان حمل ونقل باری آذربايجان شرقی باحضورشرکتهای خودروسازی استان برگزارشد.1399/03/06روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
جلسه بررسی دستورالعمل نوسازی ناوگان اذربایجان شرقی باحضورنماینده استانداری,نمایندگان شرکتهای خودروسازی استان و تشکلهای صنفی حمل ونقل برگزارشد.
ثبت بيش از31ميليون و552هزارترددخودرودرمحورهاي آذربايجان شرقی دردو ماهه اول سال13991399/03/06روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بيش از31ميليون و552هزار ترددخودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي دو ماهه اول سال 1399 ثبت شد.
ارتقاء 23رتبه ای استان آذربایجان شرقی در زمینه کاهش تصادفات جاده ای درسال1398 1399/02/28روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
استان آذربایجان شرقی درزمینه کاهش تصادفات جاده ای درسال 1398 با23 رتبه ارتقا به رتبه 6کشوری رسید
تلاش برای کاهش تلفات جاده‌ای باید به یک فرهنگ مستمر و عمومی تبدیل شود1399/02/28روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
استاندارآذربایجان شرقی در نخستین جلسه شورای راهبری تصادفات رانندگی استان در سال 99، با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته برای کاهش آمار حوادث ترافیکی در استان و شهر تبریز، گفت: موقعیت خاص ترانزیتی استان از جمله عواملی است که امکان تصادفات رانندگی را افزایش می‌دهد، ولی در سایه اتخاذ تدابیر مناسب توسط دستگاههای مسئول، می‌توان از بروز این حوادث پیشگیری کرد.
سامانه پاسخگويي تلفنی141 باهدف پاسخگويي به هموطنان به صورت استانی راه اندازی شد.1399/02/22روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
سامانه پاسخگویی تلفنی141 باهدف پاسخگویی به هموطنان به صورت استانی درآذربایجان شرقی راه اندازی شد
مميزی ايمنی آزادراه تبريز- زنجان انجام گرفت.1399/02/21روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
ممیزی ایمنی آزادراه تبریز- زنجان باحضورمدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی انجام پذیرفت.
رسيدگی به 509موردتخلفات حمل ونقلی آذربايجان شرقی درسال 13981399/02/15روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
طی سال 1398کمیسیون رسیدگی به تخلفات حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی تعداد509 موردتخلفات را مورد بررسی قرارداده واحکام لازم راصادرنموده است
بازديدکارگروه نظارت براجرای طرح واکنش سريع راهداری ازمحورهای تبريز,اسکووآذرشهر1399/02/15روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
کارگروه نظارت برچگونگی اجرای طرح واکنش سریع راهداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی ازمحورهای شهرستانهای تبریز,اسکووآذرشهربازدیدنمود
فروش بليتهای مسافرتی به صورت حضوری ازاول خرداددرپايانه های مسافری ممنوع می شود.1399/02/07روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
فروش بلیتهای مسافرتی به شکل حضوری درپایانه های مسافری آذربایجان شرقی ازاول خرداد ممنوع می شود
کاهش 48درصدی تردددرمحورهای آذربايجان شرقی درفروردين ماه13991399/02/07روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
تردددرمحورهای مختلف آذربایجان شرقی درفروردین ماه سال1399 نسبت به مدت مشابه سال گذشته48 درصدکاهش یافت
تردد بيش ازيک ميليون و300هزارمسافرازپايانه های مرزی جلفا ونوردوزدر سال13981399/01/23روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
پایانه های مرزی جلفا ونوردوزدر سال1398 شاهدترددبیش ازیک میلیون و300هزارمسافربودند
جا به جايي20میلیون تن كالادرسال1398 توسط ناوگان حمل ونقل بارآذربایجان شرقی1399/01/23روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
ناوگان حمل ونقل باراستان آذربایجان شرقی 20 میلیون تن باررادرسال1398 جابه جانمود.
کاهش 23 درصدی ترددخودرودرمحورهای آذربايجان شرقی دراسفندماه 13981399/01/23روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
ترددخودروها درمحورهای مختلف استان اذربایجان شرقی 23 درصدکاهش یافت
کاهش 20 درصدی ترددخودرودرمحورهای آذربايجان شرقی دراسفندماه 13981399/01/23روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
ترددخودروها درمحورهای مختلف استان اذربایجان شرقی 20 درصدکاهش یافت
اقدامات اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی درپيشگيری ازشيوع ويروس کروناتشريح شد.1399/01/20روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
اقدامات اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی درموردپیشگیری ازشیوع ویروس کرونا تشریح شد.
172دستگاه ناوگان باری استان آذربايجان شرقی برای حمل کالاهای اساسی به بنادرجنوبی اعزام شدند.1399/01/19روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
تعداد172 دستگاه ناوگان باری استان آذربایجان شرقی برای حمل کالاهای اساسی به بنادرجنوبی کشوراعزام شدند
کاهش 56 درصدی ترددخودرودرمحورهای آذربايجان شرقی طی ايام نوروز13991399/01/19روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
ترددخودروها درمحورهای مختلف استان آذربایجان شرقی طی ایام نوروز از25اسفندالی 15 فروردین1399 به میزان 56درصدکاهش یافت
اجرای عملیات شیب شیروانی حاشیه راهها در1661کیلومترازراههای آذربایجان شرقی درسال13981399/01/18روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي آذربايجايجان شرقي عملیات شیب شیروانی حاشیه راهها در1661کیلومترازراههای استان اذربایجان شرقی درسال1398 اجراشد
کاهش 62 درصدی ترددخودرودرمحورهای آذربايجان شرقی ازاول تاچهارم فروردين 13991399/01/16روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
ترددخودروها درمحورهای مختلف استان اذربایجان شرقی ازاول تاچهارم فروردین ماه سالجاری62 درصدکاهش یافت
محدوديت تردددربرخی ازمحورهای آذربايجان شرقی برای جلوگيری ازشيوع ويروس کرونا1399/01/16روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
محدودیت ترددخودروها دربرخی ازمحورهای آستان اذربایجان شرقی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونااز5 فروردین ماه اعمال می شود.
1 - 30بعدی
منوي اخبار