اخبار استان قم

  
  
  
خدمات سامانه ستاد اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم مورد تقدیر واقع شد1398/05/30روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قم
مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از فعالیتها و خدمات ارائه شده توسط سامانه ستاد اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم تقدیر به عمل آورد .
اجرای طرح کنترل دروازه‌ای شبانه ناوگان حمل و نقل عمومی در سطح راههای استان قم 1398/05/16روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قم
معاون حمل و نقل اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم از اجرای طرح کنترل دروازه‌ای مدارک و تجهیزات ایمنی ناوگان حمل و نقل عمومی در سطح راههای استان قم خبر داد.
فرهنگ سازی ومسئولیت پذیری نقشی مهم درکاهش حوادث رانندگی دارد1398/05/09روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قم
معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای درقم مطرح کرد : بهسازی ، نصب تابلوهای ترافیکی ، ایمن سازی حاشیه وحریم ، آشکارسازی ورفع نقاط پرتصادف درسطح راهها ، به میزان 25 درصد از حوادث جاده ای کشور می کاهد .
ناوگان راهداری استان قم توانمند تر میشود 1398/05/09روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قم
رییس اداره ماشین آلات راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم خبرداد : باهزینه ای افزون بر26 میلیارد ریال هشت دستگاه انواع ماشین آلات وتجهیزات راهداری شامل بیل مکانیکی زنجیری) مجهز به پیکور( ،اسکید لودر ، کمرشکن دومحور، قیرپاش ، لجن کش ، لگن کمپرسی ، رکتی فایر سه فاز و بیل برفروب خریداری وبه این ناوگان اضافه شد .
اجرای طرح تعمیر و تعریض پلهای آبرو محورقم - تفرش 1398/05/09روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قم
رییس اداره نگهداری ابنیه راه های راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم خبرداد : با هزینه ای افزون بر 5 میلیارد ریال ، طرح تعمیر و تعریض 4 دستگاه پل جاده ای درمحور قم ( باغیک ) – تفرش اجرایی شد .
طرح بهسازی محور سلفچگان – ساوه به بهره برداری رسید 1398/04/31روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قم
رییس اداره نگهداری راههای اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم عنوان کرد : با هزینه ای بالغ بر 40 میلیاردریال ، طرح بهسازی ده کیلومتر از محورترانزیتی سلفچگان – ساوه اجرا وبه بهره برداری رسید .
اجرای طرح جمع آوری دکاکین وآلاچیق های فاقد مجوز در محور سلفچگان - راهجرداستان قم 1398/04/31روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قم
سرپرست اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای سلفچگان عنوان کرد : درقالب طرحی امانی وبا حضور عوامل انتظامی ، هفت دستگاه دکه و آلاچیق متجاوز به حریم راه در محور سلفچگان راهجرد استان قم جمع آوری شد .
اجرای فاز دوم طرح آرامسازی درجاده قدیم قم – تهران 1398/04/31روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قم
سرپرست راهداری آزادراه و جاده قدیم قم – تهران خبرداد : درقالب طرحی امانی و باحضور فعال افزون بر14 نفر عوامل راهدار و بهره مندی از 11 دستگاه انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین راهداری ، فاز دوم طرح ارامسازی درمحورقدیم قم – تهران به طول 14 کیاومتر درحال اجرا می باشد .
برای نخستین بار درسطح راههای استان قم طرح بازیافت سردآسفالت اجرایی شد .1398/04/31روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قم
رییس اداره نگهداری راههای اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم مطرح کرد : با قراردادی بالغ بر 92 میلیارد ریال ، طرح بازیافت سرد آسفالت ، به طول هشت کیلومتر دربزرگراه راهجرد – سلفچگان استان قم اجرایی گردید .
برای اولین باردرسطح راههای استان قم طرح رویه حفاظتی آسفالت اجرایی شد .1398/04/31روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قم
رییس اداره نگهداری راههای اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان قم عنوان کرد : به منظور افزایش عمر آسفالت ، باهزینه ای افزون بر15 میلیارد ریال ، طرح فوگ سیل ( اندود آب بندی بدون مصالح سنگی ) در سطح هفتاد کیلومتر از راههای استان قم درحال اجرا می باشد
افزون بر750 مجتمع خدماتی – رفاهی و690 راهدارخانه درسطح راههای کشور درحال ارائه خدمات به کاربران جاده ای میباشند1398/04/04روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قم
مشاور ریاست ومدیرستاداقامه نماز سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای درحاشیه همایش ائمه جماعات وزرات راه وشهرسازی عنوان کرد : بیشترین تعداد ائمه جماعت درسطح وزرات متبوع درسازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای به اقامه نماز جماعت مشغولند .
طرح بهسازی محور پردیسان – ورجان ( استان قم ) به بهره برداری رسید 1398/04/04روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قم
رییس اداره نگهداری راههای اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم عنوان کرد : با هزینه ای بالغ بر 15 میلیاردریال ، طرح بهسازی هفت ونیم کیلومتر از محورییلاقی پردیسان – ورجان (استان قم ) اجرا وبه بهره برداری رسید .
بهره برداری از طرح تعریض و تعمیرات پل ابرجس واقع دربخش کهک استان قم 1398/04/04روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قم

طرح احداث پل طغرود محور قم – جعفریه به ایستگاه آخررسید 1398/03/20روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قم
رییس اداره نگهداری ابنیه راهها اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم اعلام کرد : باهزینه ای بالغ بر25میلیارد ریال ، پل 60 متری طغرود واقع در محور قم – جعفریه ، با 90 درصد پیشرفت فیزیکی در آستانه افتتاح قرار گرفت . ُ
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم از اختصاص پانصد و 60 دستگاه اتوبوس(دراستان قم ،) جهت جابجایی عزاداران سالگرد ارتحال امام خمینی ره خبر داد 1398/03/18روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قم
ابوالفضل جماالی عنوان کرد : هفت راهدارخانه تجهیز و دهها نفر عوامل راهدار در قالب گشتهای ثابت و سیارآماده ارائه خدمات موضوعه و تامین ایمنی محورهای جاده ای استان طی ایام سالگرد ارتحال امام خمینی ره می باشند
تسریع دراجرای پروژه های احداث ونگهداری پل و ابنیه فنی راههای استان قم 1398/03/01روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قم
رییس اداره نگهداری پل و ابنیه فنی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم از احداث و بهسازی دهها دستگاه پل درسطح راههای استان قم خبرداد .
اجرای طرح ارتقا ایمنی مدارس حاشیه راههای استان قم 1398/03/01روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قم
رییس اداره ایمنی وترافیک راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم مطرح کرد : با تخصیص اعتباری افزون بر 800 میلیون ریال ، طرح ارتقا ایمنی مدارس حاشیه راهها ، درچهارروستای استان قم اجرایی شد .
اجرای طرح کنترل و نظارت مستمر بر فعالیت ناوگان عمومی حمل مسافر درقم 1398/03/01روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قم
رییس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان قم خبرداد : طی سالجاری ، افزون بر سی شرکت و دفتر فروش بلیط وهمچنین 25 دستگاه انواع ناوگان عمومی حمل مسافر درقم ، مورد بازدید و کنترل قرار گرفته اند .
اتمام عملیات دیوار کشی محوطه راهدارخانه مرکزی سلفچگان )استان قم (1398/03/01روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قم
رییس اداره نگهداری راههای اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم عنوان کرد : با هزینه ای افزون بر یک میلیارد و 700 میلیون ریال ، دیواری به طول 412 متر و ارتفاع 7/2 متر ، زمین 7هزار متر مربعی راهدارخانه مرکزی سلفچگان را محصور ساخت .
طی سال 97 دراستان قم ، 790قطعه کارت هوشمند رانندگان وناوگان عمومی جاده ای صادر شده است .1398/03/01روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قم
رییس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم مطرح کرد : طی سال 97 ، از مجموع 790 قطعه کارت هوشمند صادره دربخش حمل ونقل عمومی ،390 قطعه جهت ناوگان و 400 قطعه دیگر متعلق به رانندگان جاده ای بوده است .
ورود 148هزار دستگاه خودرو به قم درروز نیمه شعبان 1398/02/25روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قم
ابوالفضل جمالی مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم مطرح کرد : طی روز نیمه شعبان (یکم اردیبهشت 98) آزادراه تهران – قم با بیش از 47هزار دستگاه خوردرو ، بزرگراه سلفچگان – قم با بیش از 25 هزار دستگاه خودرو و آزادراه کاشان – قم با بیش از 21 هزار دستگاه خودرو هریک به ترتیب شاهد بیشترین حجم ورود خودرو به قم بوده اند .
اجرای طرحهای ترمیمی درسطح راههای آسیب دیده از سیل استان قم 1398/02/25روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قم
رییس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان قم مطرح کرد : درقالب طرحهای امانی ، دهها کیلومتر راه و یک دستگاه پل جاده ای آسیب دیده ازسیل دربخشهای کهک ، جعقریه ومرکزی ، ترمیم و آماده بهسازی وتعمیرات اساسی میشوند
اجرای طرح تعمیر و مرمت پل جاده ای سیرو دربخش کهک استان قم 1398/02/25روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قم
رییس اداره نگهداری ابنیه راهها اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم مطرح کرد : درقالب طرحهای مشترک ( امانی – پیمانی ) تعمیرات اساسی پل جاده ای سیرو واقع دربخش کهک استان قم اجرا وتاپایان اردیبهشت ماه سالجاری مورد بهره برداری قرار میگیرد .
اجرای طرحهای ترمیمی درمحورهای سیل زده بخشهای سلفچگان و خلجستان استان قم 1398/02/25روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قم
رییس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای سلفچگان عنوان کرد : درقالب طرحهای امانی ، نسبت به شانه سازی و اصلاح شیب شیروانی 150 کیلومتر راه ، بازگشایی و تنقیه 35 دهانه پل آبرو ، تعمیروپاکسازی 120 عدد انواع تابلوهای ترافیکی و لکه گیری اسفالت با حجمی افزون بر یکصد تن درسطح راههای دوبخش سلفچگان و خلجستان استان قم اقدام شد .
اجرای عملیات حفرکانال ولوله گذاری مصب قنات درمحورقم – جعفریه ( استان قم ) 1398/02/25روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قم
رییس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم عنوان کرد : دراقدامی ضربتی وبه منظور لوله گذاری مصب قنات ، کانالی عرضی به طول 20متر و عرض متغیر 1تا5/2 متر درعمق سه متری کیلومتر 30 محورقم – جعفریه ( استان قم ) حفر گردید .
اجرای طرح گسترده آرامسازی درقطعه یک محور ترانزیتی قدیم قم – تهران 1398/02/25روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قم
سرپرست راهداری و حمل ونقل جاده ای آزادراه و جاده قدیم قم تهران عنوان کرد : درقالب طرحهای امانی، پروژه آرامسازی ( اصلاح شیب شیروانی ، رفع افتادگی شانه و تسطیح حریم راه ) درقطعه یک محور ترانزیتی قدیم قم – تهران به طول 12 کیلومتر ( طرفین ) درحال اجرا می باشد .
برگزاری جشن عبادت (تکلیف) در بین مکلفین مدارس حاشیه راههای بخش مرکزی قم 1398/01/26روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قم
در راستای صیانت و اشاعه فرهنگ اقامه نماز، آیین جشن عبادت تکلیف) در بین دختران مکلف دانش‌آموز دهستان قمرود (بخش مرکزی) استان قم برگزار گردید.
اجرای طرح کنترل تجهیزات ایمنی ناوگان عمومی حمل مسافر در استان قم 1398/01/26روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قم
در قالب طرحی یک ماهه و به صورت رندومی، تجهیزات ایمنی افزون بر یک هزار و 200 دستگاه ناوگان عمومی حمل مسافر (مینی بوس و سواری کرایه) در استان قم مورد کنترل و بازرسی قرار می‌گیرند.
تکمیل طرح تعمیر و ایمن‌سازی پل عسگرآباد جاده قدیم قم – تهران 1398/01/26روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قم
طی مدت ده ماه و در قالب طرحی شامل اصلاح و مقاوم‌سازی دیوار‌ه‌ها و پایه‌ها، تعمیر بتن‌های مضمحله، اجرای درز انبساط، نصب نیوجرسی مفصلی در طرفین و .... پل عسگرآباد جاده قدیم قم – تهران تعمیر و ایمن‌سازی گردید.
جابجایی افزون بر 138 هزار نفر مسافر توسط ناوگان عمومی جاده‌ای طی طرح نوروزی 98 در استان قم 1398/01/26روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قم
طی طرح نوروزی 98 (25 اسفند 97 لغایت 16فرودین 98) در استان قم، از مجموع افزون بر 138 هزار مسافر جابه‌جا شده توسط ناوگان عمومی جاده‌ای، بیش از 127 هزار نفر به خارج از استان و مابقی در بین استان، اقدام به سفر نموده‌اند.
1 - 30بعدی
منوي اخبار