اطلاع رسانی

 
سامانه بارنامه بر‌خط (ONLINE) وظيفه دريافت اطلاعات بارنامه به عنوان سند حمل بار در سطح كشور را دارد كه بعد از دريافت اطلاعات نسبت به اعتبار‌سنجي آن اقدام نموده و بعد از تائيد اطلاعات براي ارسال‌كننده اطلاعات يك كد رهگيري جهت پيگيري‌هاي آتي ارسال مي‌نمايد.

در حال حاضر اين سيستم در اختيار تمامي شركت‌هاي حمل‌و‌نقل قرار گرفته و عمليات اجرائي آن از تاريخ اول آبان ماه سال ١٣٩١ شروع شده است.

خصوصيات سيستم

-        اين سيستم به صورت web service  طراحي و پياده‌سازي گرديده است.

-        تمامي ٤٣٠٠ شركت حمل‌و‌نقل سراسر كشور مجهز به سيستم صدور بارنامه به صورت مكانيزه بوده و تمامي بارنامه‌ها به صورت رايانه‌اي چاپ و اطلاعات آنها نگهداري مي‌گردد.

-        نرم‌افزار صدور بارنامه در سطح كشور توسط ١٢ شركت نرم‌افزاري طراحي و در اختيار شركت‌هاي حمل‌و‌نقل قرار گرفته است.

-        تمامي نرم‌افزار‌هاي صدور بارنامه توسط شركت‌هاي نرم‌اقزاري مجهز به ارسال اطلاعات به صورت web service  به سرور سازمان شده‌اند.

-        اطلاعات ارسال شده از طريق web service  توسط شركت حمل‌و‌نقل توسط نرم‌افزار تهيه شده در سرور سازمان اعتبار‌سنجي شده و اقلام اطلاعاتي كه توسط نرم‌افزار كنترل مي‌گردد عبارتند از:

-        مبدا و مقصد بار

-        نوع كالاي حمل شده

-        بارگير وسيله نقليه

-        بسته‌بندي بار حمل شده

-        كارت هوشمند وسيله نقليه

-        كارت هوشمند راننده

-        كد ملي، شناسه ملي فرستنده بار

-        آدرس و كد پستي فرستنده بار

-        نام و نام خانوادگي فرستنده بار

-        كد ملي، شناسه ملي گيرنده بار

-        آدرس و كد پستي گيرنده بار

-        نام و نام خانوادگي گيرنده بار

-        كرايه بار

-        اطلاعات وسيله نقليه و راننده حمل‌كننده بار با برقراري ارتباط با بانك اطلاعاتي كارت هوشمند كنترل شده و در صورتي كه به هر دليلي مجاز به فعاليت نباشد اجازه صادر شدن بارنامه داده نمي‌شود.

-        كد ملي افراد حقيقي فرستنده و گيرنده بار با توجه به فرمول دريافت شده از اداره ثبت احوال كنترل گرديده و در صورتي كه كد ملي اعلامي اشتباه باشد اجازه صادر شدن بارنامه داده نمي‌شود.

-        شناسه ملي افراد حقوقي فرستنده و گيرنده بار با توجه به فرمول دريافت شده از اداره ثبت شركت‌ها كنترل گرديده و در صورتي كه شناسه ملي اعلامي اشتباه باشد اجازه صادر شدن بارنامه داده نمي‌شود.

-        سيستم به صورت برخط و OFFLINE طراحي گرديده است كه در صورت قطع ارتباط اينترنتي شركت حمل‌و‌نقل مي‌تواند بارنامه خود را ثبت نموده و در اولين فرصت بعد از برقراري ارتباط نسبت به ارسال اطلاعات اقدام و كد رهگيري دريافت نمايد.

-        در طراحي انجام شده امكان اصلاح اطلاعات بارنامه وجود نداشته و جهت اصلاح ابتدا بايد بارنامه ارسال شده حذف و بعد مجدد اطلاعات بارنامه اصلاح شده ارسال و كد رهگيري جديد دريافت مي‌‌گردد.

مزاياي سيستم

-        قبلا اطلاعات بارنامه با تاخير ٣٠ روزه تحويل سازمان مي گرديد كه با اين سامانه اطلاعات به صورت بر‌خط دريافت مي‌گردد.

-        به رانندگان محروم از فعاليت يا مشكلات ديگر اجازه حمل بار داده نمي‌شود.

-        به وسايل نقليه كه به دلايل مختلف مجاز به حمل بار نمي‌باشند اجازه حمل بار داده نمي‌شود.

-        صاحبان بار و دريافت كنندگان بار در اين طرح شناسائي شده و در اختيار استفاده كنندگان آن قرار داده مي‌شود.

-        با توجه به مشكلات موجود در خصوص چاپ بارنامه و توزيع آن در حال حاضر در نظر است نسبت به كاهش چاپ تعداد نسخ بارنامه اقدام گردد.

 تالار گفت و گو

 لینک سامانه

 مصوبات

 پیشنهادات

 مستندات