وزارتخانه ها

  
  
وزارت راه و شهرسازيhttp://www.mrud.ir
وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعيhttp://www.mcls.gov.ir
 وزارت دفاع http://www.mod.ir
پورتال وزارت دادگستريhttp://www.justice.ir
پايگاه اطلاع‌رساني وزارت كشورhttp://www.moi.ir
 وزارت اقتصاد و دارايي جمهوري اسلامي ايران http://www.mefa.ir
وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوريhttp://www.msrt.ir
وزارت جهاد كشاورزيhttp://farhang.gov.ir
وزارت نفتhttp://www.mop.ir
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيhttp://behdasht.gov.ir/
وزارت نيروhttp://news.moe.gov.ir/
وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات https://www.ict.gov.ir/fa/home
وزارت امور خارجهhttp://www.mfa.gov.ir
 وزارت صنعت، معدن و تجارتhttp://www.mimt.gov.ir/
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیhttp://farhang.gov.ir
وزارت آموزش و پرورشhttp://www.medu.ir
وزارت اطلاعاتhttp://vaja.ir
وزارت ورزش و جوانانhttp://msy.gov.ir