تردد شماري

     راهنماي استفاده از اطلاعات ترددشماري

1-  اطلاعات ترددشماري از سال 1374 به صورت شمارش بصري برداشت شده است. از سال 1381 آمار ترددشماري به صورت مكانيزه از سيستم حلقه القايي دفني در جاده‌ها برداشت شده است. از سال 1389 اطلاعات ترددشمارها به صورت برخط در سامانه ترددشماري برداشت و گزارش شده و در نهايت از سال 1389 تا امروز در پايان هر ماه اطلاعات آفلاين هر محور ترددشماري به صورت روزانه و ساعتي بر روي سايت قرار گرفته است.

2-  منظور از هر محور ترددشماري كه با يك كد شش رقمي مشخص مي­شود يك جهت رفت يا برگشت است به عنوان مثال آزادراه تهران – قم (نعلبندان).

3-  منظور از كلاس 1 در اطلاعات سواري و وانت، كلاس 2 كاميونت و كاميونهاي كوچك و ميني بوس، كلاس 3 كاميونهاي معمولي كمتر از 10 متر و سه محوره­ها، كلاس 4 اتوبوس، كلاس 5 تريلرها و باربرهاي بالاتر از سه محور مي­باشد.

4-  متوسط سرعت تردد بر اساس سرعت برداشت شده همه انواع وسايل نقليه برداشت شده است.

5-  منظور از تخلف فاصله عدم رعايت فاصله زماني حداقل 2 ثانيه با خودروي قبلي بر اساس سرعت وسيله نقليه مي­باشد.

6-  منظور از تخلف سرعت مجاز، تعداد وسايل نقليه­اي در يك بازه زماني در محور است كه در آن محور سرعتي بالاتر از سرعت مجاز داشته‌اند.- طلاعات ترددشماري از سال 1374 به صورت شمارش بصري برداشت شده است. از سال 1381 آمار ترددشماري به صورت مكانيزه از سيستم حلقه القايي دفني در جاده­ها برداشت شده است. از سال 1389 اطلاعات ترددشمارها به صورت برخط در سامانه ترددشماري برداشت و گزارش شده و در نهايت از سال 1389 تا امروز در پايان هر ماه اطلاعات آفلاين هر محور ترددشماري به صورت روزانه و ساعتي بر روي سايت قرار گرفته است.

بر اساس قرارداد اطلاعات ترددشماري بايد دقتي در حد 95% داشته باشند، اما با توجه به مشكلات احتمالي به طور متوسط دقتي حدود 90% از كل اطلاعات برآورد شده مورد انتظار است، به طور كلي سازمان راهداري اطلاعات برداشت شده را در اين صفحه به طور مستقيم و بدون ويرايش منتشر مي­كند و راستي آزمايي و تحليل داده­ها و حذف داده­هاي احتمالاً ناصحيح بر عهده پژوهشگران محترم مي­باشد.