رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

  
  
  
  
  
  
  
عكسداود كشاورزيان
نام و نام خانوادگيمهندس داود كشاورزيان
پست سازمانيمعاون وزير و رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي
تحصيلات:فوق ليسانس مهندسي مكانيك
تلفن88898402 -88898396
دورنگار88804393
تاريخ شروع به فعاليت1392/07/30