اطلاع رسانی

درگاه اطلاعات جامع ايمني جاده‌اي

با نگاهي به شرح خدمات پروژه در مي يابيم که اين پروژه قصد بر آن داشت تا سيستمي يکپارچه فراهم آورد تا:

الف) در خصوص برخي از موارد مرتبط با ايمني جاده اي، مرجع مورد نظر را ارائه دهد (مثل ارائه برخي آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها)؛ لذا:

ب) در خصوص دسته ديگري از اطلاعات، تنها آدرس مرجع را مي‌دهد مثل آدرس توليد کنندگان خارجي تجهيزات ايمني جاده‌اي؛ لذا:

لذا بايد:

1- اولا بانک اطلاعاتي تهیه می‌شد که بتوان نسخه نرم داده‌هاي موجود را در آن نگهداري نمود؛

2- درگاهي داشت که علاوه بر اتصال و ارجاع به بانک اطلاعاتي مذکور، بتوان به ساير اطلاعات ايمني جاده‌اي در فضاي مجازي، دسترسي مناسبي به کاربر ارائه داد.

بنابراين ساختار مذکور ساختاري ترکيبي است که هسته مرکزي و شالوده اصلي آن درگاه اطلاعات ايمني جاده‌اي است که به عنوان مرکز فرمان و واسطه بين کابر و داده ها در فضاي مجازي عمل مي نمايد.

تدوين قلمرو و دامنه کار

این درگاه ايمني جاده‌اي به نوعی طراحي شده است تا اطلاعات مختلفي در وادي هاي مختلف علمي و کاربردي شامل موارد عمده ذيل را پوشش دهد:

. متخصصان ایمنی جاده‌ای در کشور

. محتواي کتابخانه‌اي (کتاب، مقاله، آیین‌نامه، دستورالعمل، مقررات، استاندارد، ...)

. محتواي رايانه­اي (نرم‌افزارها و وب‌سایت‌ها)

. اطلاعات تجهیزات ایمنی جاده‌ای

. توليد کنندگان تجهيزات ايمني

. پايگاه­هاي داده­هاي تصادفات

  
01399/3/31 12:02 غ.م

سلام ​

1399/3/31 12:02 غ.منخیر
  
01396/11/19 08:17 غ.م

​با سلام

سر در تونل های بعد از تونل کندوان به سمت چالوس به شکل وحشت ناکی خراب شده است و امروز سنگ بزرگی از یکی از آنها جدا شده و منجر به جرح برای یکی از مسافران شد. لطفا دستور مرمت سریع آن صادر شود.

ضمنا برای مرمت از نبشی های فلزی و تورهای فلزی استفاده شود تا بعد از مدتی سنگ های سر در تونل ها مجددا کنده و جدا نشوند.

۱۹ بهمن ۹۶

1396/11/19 08:17 غ.منخیر
  
01395/11/12 01:38 غ.و

​قانون وایین نامه جدید ضواط تاسیس مرکز معاینه فنی مورد در خواست است

1395/11/12 01:38 غ.ونخیر

 لینک سامانه

 مصوبات

 مستندات

در مجموع 10 نتیجه برای جستجوی شما یافت شد

Highway Capacity Manual ا

عامل راه ...

Transportation Research Board Excutive Committee دستورالعمل ظرفیت بزرگراه


Highway Safety Manual ا

عامل راه، عامل انسان، تجهیزات ایمنی و علائم ...

American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) دستورالعمل ایمنی بزرگراه


Towards safer roads in developing countries A guide for planners and engineers ا

عامل شرایط محیطی، تجهیزات ایمنی و علائم، داده‌های کنترلی ...

Dr Alan Ross (project manager), Mr Chris Baguley, Dr Brian Hills (project director), Dr Mike McDonald, Mr David Silcock به سمت راه­های ایمن­تر در کشورهای در­حال توسعه


Speed management A road safety manual for decision-makers and practitioners ا

عامل خودرو، عامل انسان ...

مدیریت سرعت؛ دستورالعمل ایمنی راه برای تصمیم­گیران و شاغلین


Seat-belts and child restraints A road safety manual for decision-markers and practitioner ا

عامل خودرو، عامل انسان ...

کمربندهای ایمنی و نگهدارندگان کودکان؛ دستورالعمل ایمنی راه برای تصمیم­گیران و شاغلین


Road safety good practice guide ا

عامل راه، عامل خودرو، عامل انسان ...

Department of Transport راهنمای عمل خوب ایمنی راه


A resident’s guide for creating safe and walkable communities ا

عامل راه ...

Laura Sandt, Robert Schneider, Dan Nabors, Libby Thomas, Colleen Mitchell, and RJ Eldridge راهنمایی برای ساکنین برای ایجاد ایمنی و مکان­های پیاده­روی


Sustainable safe road design A practical manual ا

عامل راه، عامل انسان ...

Dutch Ministry of Transport, Public Works and Water Management طراحی راه ایمن بصورت پایدار؛ دستورالعملی کاربردی


Travel better Travel longer A pocket guide to improve traffic control and mobility for our older population ا

عامل راه، عامل انسان، تجهیزات ایمنی و علائم ...

U.S Department of Transportation بهتر سفرکردن، طولانی­تر سفرکردن؛ راهنمای جیبی برای بهبود کنترل ترافیک و حرکت برای جمعیت مسن­مان


NCHRP REPORT 672 Roundabouts: an informational guide (second edition) ا

عامل راه، عامل شرایط محیطی، تجهیزات ایمنی و علائم ...

Rodegerdts, Justin Bansen, Christopher Tiesler, Julia Knudsen, and Edward Myers, Mark Johnson, Micheal Moule, Bhangwant Persaud and Craig Lyon, Shauna Hallmark and Hillary Isebrands, R. Barry Crown, Bernard Guichet, Andrew O,Berien گزارش NCHRP؛ راهنمای اطلاعات