اطلاعات تماس

نشاني : بلوار كشاورز، خيابان فلسطين، خيابان دمشق، شماره 17
تلفن دفتر روابط عمومی :  400 و 88898397 
پست الكترونيك : info@rmto.ir
تلفنخانه : 84490000-1
شماره تلفن گويا : 84499
​مرکز‌مدیریت‌اطلاعات‌راه‌ها‌و ‌حمل‌و‌نقل‌جاده‌ای‌ کشور​:
​141
​​تلفن پيامگير دفتر حراست
09129227784 0005.jpg
​صندوق صوتي: 84491234
صندوق پستي : 14155-3773
کد پستي : 1416753941
ساعات كاري : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الي 16:15