نوار بالاي بازرسي

به سامانه بازرسي و رسيدگي به شكايات خوش آمدید

ذينفع گرامي

با سلام وعرض ادب

چنانچه از نحوه ارائه خدمات این سازمان در زمینه های نقض قوانین، عدم انجام وظايف ، اطاله رسیدگی، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات، شکایتی داريد، ذینفع خدمات مربوط به اين سازمان و خواهان رسیدگی برای احقاق حق خود مي باشید و یا به عنوان يك هم وطن آگاه با حس مسئوليت پذيري اجتماعي از سو جريان اداري نظير تضييع اموال عمومي، وجود فساد و جرم و يا ديگر تخلفات اداري اطلاعاتي داريد، ميتوانيد شكايات، پيشنهادات و يا اخبار و اطلاعات خود را به سامانه بازرسي و رسيدگي به شكايات ارسال فرماييد تا وفق مقررات به آن رسيدگي شود. بديهي است دريافت شكايات و اعلام مندرج در بند الف ماده 2 قانون سازمان بازرسي كل كشور از طريق درگاههاي ذيل قابل بررسي مي باشد.

1- ​ثبت شكايت و گزارشات با پيوست مستندات در سامانه شهراه كه در اين صفحه در قسمت خدمات پرتقاضا قابل دسترس مي‌باشد.

2- ثبت شكايات وگزارشات از طريق مراجعه حضوري و ثبت در دبيرخانه مركزي سازمان به آدرس: بلوار كشاورز،خ فلسطين، خ دمشق، شماره 17 طبقه همكف ويا از طريق ارسال شكايات به دورنگار دبيرخانه مركزي سازمان بشماره 88804333-021

3- ثبت شكايات وگزارشات از طريق مراجعه حضوري و ثبت در دبيرخانه ادارات كل راهداري وحمل ونقل جاده اي سراسر كشور ويا از طريق ارسال شكايات به دورنگار مندرج در سايت اداره كل مربوطه

4- تماس با تلفن 141 بدون شماره گيري كد استاني

5- چنانچه نياز به تماس تلفني براي پيگيري موارد خاص مي باشد در استانها با نمايندگان بازرسي وپاسخگوئي به شكايات سازمان مستقر در ادارات كل راهداري وحمل ونقل جاده‌اي و در ستاد سازمان با شماره‌هاي ذيل تماس حاصل فرمائيد.84491684-021،84491429 -021، 84491682- 021

6- در صورتيكه هر يك از فرايندهاي فوق مورد اعتراض ذينفعان گرامي باشد مراتب از طريق شماره تلفن88804422-021 ونمابر شماره 88804434-021قابل پيگيري خواهد بود.

7- فرايند پاسخگوئي به شكايات ​

 به سامانه بازرسي و رسيدگي به شكايات2.jpg