اهداف كلي و راهبردهاي كلان بخش حمل و نقل جاده‌اي

1-  ارتقاء سطح ايمني و برقراري تسهيلات امدادرساني در شاخه‌هاي مختلف حمل و نقل,
2-  استفاده از موقعيت جغرافيايي كشور در افزايش ميزان ترانزيت كالا و مسافر و توسعه همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي از طريق تعريف و ايجاد دالان‌هاي ( كريدورهاي) حمل و نقل بين‌المللي و تجهيز پايانه‌هاي مرزي بمنظور رشد حمل و نقل ترانزيت
3-  ايجاد بستر مناسب حقوقي و قانوني براي خصوصي‌سازي و جلب مشاركت سرمايه‌هاي داخلي و خارجي به فعاليت‌هاي مختلف حمل و نقل
4-  كاهش هزينه‌ها، اقتصادي نمودن فعاليت‌ها، افزايش بهره‌وري، توسعه كيفي منابع انساني و ارتقاء كيفيت خدمات در بخش حمل و نقل
5-  ايجاد شفافيت در حساب‌هاي مالي در راستاي تعيين مابه‌التفاوت بار مالي تعرفه‌هاي تكليفي و رقابتي (تمام شده و اعمال سياست‌هاي اجتماعي) و دريافت بهاي خدمات ارائه شده در حمل و نقل جادهاي بمنظور بازرگاني نمودن خدمات حمل و نقل
6-  اولويت دادن به امر نگهداري و بهسازي زيربناها نسبت به اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي جديد و ارتقاي سطح آموزش بهبود روشهاي نگهداري، سرمايه‌گذاري در زمينه توسعه ظرفيت تعميرگاه‌هاي ناوگان و تامين قطعات بمنظور افزايش كيفيت نگهداري و ضريب ايمني
7-  گسترش فعاليت‌هاي بازرگاني و بازاريابي در حمل و نقل جاده‌اي
8-  گسترش حمل و نقل چند وجهي، تركيبي و كانتينري و برقراري تناسب در حمل و نقل جاده‌اي
9-  توسعه زيربناهاي بخش بر اساس تقاضاي حمل و نقل و تاكيد بر توجيهات فني – افتصادي و حذف گلوگاه‌هاي محدود كننده سرعت ، ظرفيت و ايمني و بكارگيري فناوري مطلوب در شبكه‌هاي موجود با هدف افزايش بهره‌وري و ظرفيت
10-  استفاده از تجهيزات و ناوگان با فنآوري جديد در حمل و نقل جاده‌اي و تخصيص منابع حاصله از صرفه‌جويي استهلاك ناوگان و مصرف انرژي (تقليل آلودگي محيط‌ زيست و افزايش ايمني)
11-  بهبود و گسترش فنآوري‌هاي اطلاعات، اصلاح روشها و مكانيزه كردن سيستم‌ها و ايجاد زمينه تبادل الكترونيكي اطلاعات
12-  گسترش تامين اجتماعي، تكميل و تعميم پوشش بيمه‌اي در فعاليت‌هاي مختلف حمل و نقل جاده‌اي
13-  گسترش مطالعات و تحقيقات علمي و كاربردي در فعاليت‌هاي مختلف حمل و نقل جاده‌اي بمنظور بهبود نظام مديريت، برنامه‌ريزي اجرا و نظارت و تخصيص بهينه منابع
14-  كاهش زمان اجراي پروژه‌هاي زيربنايي، نگهداري و بهره‌برداري (توسعه و نوسازي ناوگان)
15-  بازسازي نيروي انساني موجود، جذب و آماده‌سازي و سازماندهي نيروهاي متخصص درحمل و نقل جاده‌اي