اهداف كلي و راهبردهاي كلان بخش راهداري و حمل و نقل جاده‌اي

1. تهيه و تدوين برنامه‌هاي توسعه، اسناد راهبردي و نقشه راه (سند چشم‌انداز) سازمان

2. حفظ و نگهداري و توسعه زيرساخت‌هاي سرمايه‌اي موجود در راستاي بهبود سطح خدمات

3. ارتقاء سطح ايمني عبور و مرور در جاده‌هاي كشور و پياده‌سازي طرح‌هاي مربوط با رعايت استانداردهاي بين‌المللي و حذف گلوگاه‌هاي ترافيكي و محدود كننده سرعت، افزايش ظرفيت و افزايش بهره‌وري

4. بسترسازي گسترش حمل ‌و نقل چندوجهي و تركيبي به منظور اقتصادي نمودن حمل‌و‌نقل جاده‌اي

5. توسعه همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي در حمل و نقل جاده‌اي و بهبود مديريت پايانه‌هاي مرزي

6. ايجاد بسترهاي حقوقي و قانوني براي جلب مشاركت بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي و ارتقاي توان اجرايي مشاوران و پيمانكاران

7. تجهيز، نوسازي و نگهداري ناوگان حمل و نقل جاده‌اي و ماشين‌آلات راهداري به منظور به‌كارگيري تركيب بهينه ناوگان

8. ارتقاء كيفيت خدمات راهداري و افزايش بهره‌وري با بكارگيري روش‌هاي علمي  و نوين

9. گسترش مطالعات و تحقيقات علمي و كاربردي به منظور بهبود نظام مديريت و تخصيص بهينه منابع، برنامه‌ريزي، اجرا، كنترل و نظارت

10. توسعه و ارتقاء سيستم‌هاي حمل و نقل هوشمند

11. مديريت جذب، توزيع و تخصيص اعتبارات ملي و استاني و پياده‌سازي بودجه‌ريزي عملياتي

12. برنامه‌ريزي جهت پيش‌بيني، پيش‌گيري، آمادگي و مقابله با بحران‌هاي طبيعي و انسان‌ساز (مديريت بحران)

13. برنامه‌ريزي و ساماندهي كمي و كيفي نيروي انساني

14. بهبود و گسترش فناوري اطلاعات و تبادلات الكترونيكي

15. برنامه‌ريزي به منظور ارتقاء سطح رفاه اجتماعي شاغلين بخش

16. مستندسازي اقدامات، كنترل و نظارت بر پروژه‌ها و پياده‌سازي سامانه‌هاي نوين مديريتي و يكپارچه‌سازي آنها

17. حفظ و نگهداري حريم راههاي كشور

18. اولويت‌دهي به امر نگهداري و بهسازي زيرساخت‌ها نسبت به اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي جديد

19. ارتقاء سرعت اجراي پروژه‌هاي زيربنائي، نگهداري و بهره‌برداري

 

چشم‌انداز سازمان :

دستيابي با حمل‌ونقل روان، اقتصادي ، ايمن و سازگار با محيط زيست

 

ماموريت سازمان :

حفظ و نگهداري شبكه راه‌ها و مديريت حمل‌ونقل كالا و مسافر برون شهري و بين‌المللي.