معرفی سامانه جامع اطلاع رسانی 141

 
اجزاء سامانه جامع اطلاع رساني " 141"

1-  بخش گوياي سامانه جامع اطلاع رساني  141
2- بخش پيامك سامانه جامع اطلاع رساني 141 
3-  بخش پايگاهاطلاع رساني 
141
4-  بخش نرم افزار كاربردي تلفن همراه
141
5- بخش ارسال نظرات كاربران

 1.      بخش گوياي و اپراتوری سامانه جامع اطلاع رساني  141 :

عمده مخاطبان و كاربران سامانه جامع 141با تماس تلفني با اين شماره و از طريق بخش گويا و اپراتوری پاسخهاي موردنظر را دريافت مي نمايند ، كاربران اين بخش، پس از برقراري ارتباط با سامانه از طريق تماس تلفني با شماره 141 در سراسر کشور از اطلاعات ذیل مطلع مي گردند:

 

بخش گويا:

 •      آگاهی ازآخرين وضعيت ترافيكي و جوی در سطح جاده هاي كشور
 •     اطلاع از محدوديت های تردد وسايل نقليه درمحورها
 •   دريافت مسير و مسافت بهينه بين شهری از طريق شماره گيری کد مخابراتی قديم شهرهای مبدا و مقصد به صورت گويا و مکتوب از طريق نمابر
 •   ارايه پیشنهاد و انتقادات

بخش اپراتوري:

—       اطلاع رساني آخرين وضعيت جوي  محور

—       اطلاع رساني آخرين وضعيت ترافيكي بر اساس سامانه­ تردد شماري در محورهاي مورد درخواست كاربر

—        اطلاع رساني نكات ايمني به كاربر

—        اطلاع رساني بهترين و مناسب ترين مسير براي تردد و سفر

—       اطلاع رساني محدوديت هاي ترافيكي براي رانندگان وسايل نقليه سنگين و سبك

—        اطلاع رساني مسيرهاي مسدود ومحورهاي جايگزين

—       اطلاع رساني در خصوص خدمات رفاهي موجود مسير مورد نظر كاربر

—       اطلاع رساني درخصوص امداد خودرو فني فعال در مسير موردنظر

—        پيش بيني و توصيه براي بهترين ساعت مسافرت

—        برحذر داشتن مردم از تردد در مسيرهاي با ترافيك سنگين ( درصورت وجود مسير جايگزين ) و پيشنهاد استفاده از محورهاي جايگزين


2. بخش پيامك سامانه جامع اطلاع رساني141:

 • دريافت مسير و مسافت بهينه از طريق ارسال يك پيام حاوی نام شهر مبدا و مقصد به شماره پيامک 1000141  به طور مثال: تهران.مشهد
 • دريافت مسير و مسافت بهينه از طريق ارسال يك پيام حاوی کد مخابراتی قديم شهرهای مبدا و مقصد به شماره پيامک 1000141  به طور مثال:0121 *0511
 •      دريافت آخرين وضعيت جوی ترافيكي با ارسال عدد 141به شماره پیامک10004
3.بخش پایگاه اطلاع رساني  141:

وب سایت      :141.ir

اهم اطلاعاتي كه از طريق سايت 141 در اختيار كاربران قرار مي گيرد به شرح ذيل مي باشد:

 • نمايش 4 عکس متوالی از تصاوير دوربين های نظارتی  مربوط به حداکثر 5 دقيقه قبل
 • نمايش آخرين وضعيت تردد برگرفته  از دستگاههای  تردد شماری برخط

 ارائه مسير و مسافت بهينه با امکان انتخاب :

      -       مسير پيشنهادی دوم
      -   
انتخاب مسير از شهرهای بين راهی
 • مشاهده امکانات بين راهی از قبيل راهدارخانه ها؛ پمپ بنزين؛ مجتمع های خدمات رفاهی و ...

ساير امکانات :

 • امکان ارسال اخبار و اطلاعيه های روزانه از طريق پست الکترونيك برای اعضا ( درصورت ثبت نام در بخشي از سايت اين امكان براي كاربر فراهم مي شود)
 • نمايش نقشه گرافيكي برخط راهها
 • وضعيت آب و هوا
 • آخرين وضعيت ترافيك جاري در محورهاي كشور

نرم افزار کاربردی تلفن همراه 141 :

نسخه اندرويد اين نرم افزار از طريق سايت سازمان و نرم افزار كاربردي بازار قابل بارگذاري است :

 • نمايش دوربين های نظارتی ، دستگاههاي ترددشمار ، شرايط جوي ، تصادفات ، كارگاهها و انسدادهاي جاده اي و نقاطي كه كاهش سرعت بر روی نقشه
 • نمايش نقشه گرافيكي ترافيك راهها به تفكيك استان
 • نمايش آخرين تصاوير ي دوربين نظارتی خاص در مبدا = مقصد انتخابي با قابليت بزرگنمايي
 • نمايش آخرين تصاوير ترافيكي مرتبط با يك کريدور خاص
 • نمايش اطلاعيه ها و آخرين اخبار مرکز مديريت راهها
 • اخبار صوتي
 • دريافت و ارسال نظرات کاربران

دريافت نظرات كاربران :

 • بخش دريافت سوال، انتقاد و پيشنهاد از طريق صندوق پيامکي 2000141
 • بخش دريافت انتقاد و پيشنهاد سامانه گويای 141