لیست ها، کتابخانه ها، و دیگر برنامه ها

سایت های-فرعی

سایت SharePoint SamixTest  اصلاح شد: 2 سال ها قبل
سایت SharePoint پايگاه اطلاع‌رساني ويژه گراميداشت روز حمل و نقل و رانندگان  اصلاح شد: 12 ماه ها قبل
سایت SharePoint پرتال ویژه گرامیداشت دهه فجر  اصلاح شد: 12 ماه ها قبل
سایت SharePoint جستجو  اصلاح شد: 3 سال ها قبل
سایت SharePoint سامانه بازرسی و شکایات  اصلاح شد: 2 سال ها قبل
سایت SharePoint مرکز مدیریت راهها  اصلاح شد: 12 ماه ها قبل